Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών που οδηγούν στο Δ.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, επεξεργασία ερευνητικών θεμάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

3. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει 6 μαθήματα (3 ανά εξάμηνο στα δύο πρώτα εξάμηνα), που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και να εκπονήσει στο τρίτο εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ΕCTS), συγκεντρώνοντας συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

4. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση και ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Α' Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Κορμού Ι: Μεθοδολογία της έρευνας (10 ECTS)
 • Σεμινάριο Ειδίκευσης Ι: Παραστασιολογία-Δραματολογία (10 ECTS)
 • Ερευνητικό Σεμινάριο Θεωρητικής Ειδίκευσης Ι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Κορμού ΙΙ: Δραματική και σκηνική γραφή (10 ECTS)
 • Σεμινάριο Ειδίκευσης ΙΙ: Θεωρίες του θεάτρου και του δράματος (10 ECTS)
 • Ερευνητικό Σεμινάριο Θεωρητικής Ειδίκευσης ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β. ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Α' Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Κορμού Ι: Μεθοδολογία της έρευνας (10 ECTS)
 • Σεμινάριο Ειδίκευσης Ι: Το θέατρο στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Ερευνητικό Σεμινάριο Θεατροπαιδαγωγικής Ειδίκευσης Ι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Κορμού ΙΙ: Δραματική και σκηνική γραφή (10 ECTS)
 • Σεμινάριο Ειδίκευσης ΙΙ: Εφαρμοσμένο Θέατρο (10 ECTS)
 • Ερευνητικό Σεμινάριο Θεατροπαιδαγωγικής Ειδίκευσης ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Α' Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Κορμού Ι: Μεθοδολογία της έρευνας (10 ECTS)
 • Σεμινάριο Ειδίκευσης Ι: Σκηνογραφία/Υποκριτική/ Σκηνοθεσία (10 ECTS)
 • Ερευνητικό Σεμινάριο Καλλιτεχνικής Ειδίκευσης Ι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Κορμού ΙΙ: Δραματική και σκηνική γραφή (10 ECTS)
 • Σεμινάριο Ειδίκευσης ΙΙ: Σκηνογραφία/Υποκριτική/ Σκηνοθεσία (10 ECTS)
 • Ερευνητικό Σεμινάριο Καλλιτεχνικής Ειδίκευσης ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

5. Τα Σεμινάρια Κορμού αποσκοπούν στο να προσφέρουν βασικά εργαλεία της επιστήμης της θεατρολογίας, εργαλεία μεθοδολογίας και εργαλεία θεωρητικά, απαραίτητα για τη συστηματική προσέγγιση, θεατρολογική ή καλλιτεχνική, της τέχνης του θεάτρου.

6. Τα Σεμινάρια Ειδίκευσης προσφέρουν επίσης απαραίτητα μεθοδολογικά, θεωρητικά και καλλιτεχνικά εργαλεία, εξειδικευμένα στις ανάγκες των επιμέρους κατευθύνσεων.

7. Τα Ερευνητικά Σεμινάρια στοχεύουν στην εφαρμογή των βασικών και εξειδικευμένων μεθοδολογικών και θεωρητικών εργαλείων σε συγκεκριμένες περιοχές, είτε πρόκειται για ερευνητικά σχέδια, είτε για καλλιτεχνικούς πειραματισμούς.

Τα μαθήματα του προγράμματος γίνονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα, μαθήματα αλλοδαπών διδασκόντων γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται στην ελληνική γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο