Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΜΒΑ Μερικής Φοίτησης (Part-Time MBA)

διάρκεια του Επαγγελματικού MBA (Μaster in Business Administration) είναι δύο έτη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες επαγγελματιών με πλήρη απασχόληση. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ηγετικών στελεχών, τα οποία να είναι ικανά να δράσουν ως καταλύτες αλλαγής, εμφυτεύοντας νέες ιδέες στους οργανισμούς που διευθύνουν και στην ευρύτερη κοινωνία.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS. Τις πρώτες επτά περιόδους, οι φοιτητές συμπληρώνουν 53 ECTS από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν εισαγωγή στις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα ανάλογα με τις επαγγελματικές τους ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, επιλέγοντας μαθήματα που αντιστοιχούν σε 16 ECTS από κατάλογο μαθημάτων, ο οποίος καλύπτει όλους τους κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τέλος, η Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη (21 ECTS) επικεντρώνεται σε μια πραγματική περίπτωση εργασίας (σε ιδιωτικό ή κυβερνητικό οργανισμό), φέρνοντας έτσι σε επαφή τους φοιτητές με τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

 

Δομή Προγράμματος ΜΒΑ (μερικής φοίτησης)

Προπαρασκευαστική Περίοδος

 • ΜΒΑ 502 Εισαγωγή στη Λογιστική (1 ECTS)
 • ΜΒΑ 503 Μαθηματικά και Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (1 ECTS)

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

 • ΜΒΑ 531 Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (3.5 ECTS)
 • ΜΒΑ 561 Ηγεσία και Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 ECTS)

Νοέμβριος-Δεκέμβριος

 • ΜΒΑ 511 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 544 Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (3.5 ECTS)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος

 • ΜΒΑ 521 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 542 Επιχειρησιακή Διοίκηση (3.5 ECTS)

Μάρτιος-Απρίλιος

 • ΜΒΑ 541 Μέθοδοι για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (3.5 ECTS)
 • ΜΒΑ 551 Διοίκηση Μάρκετινγκ (4 ECTS)

Μάιος-Ιούνιος

 • ΜΒΑ 522 Χρηματαγορές και Επενδύσεις (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 543 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (2 ECTS)

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

 • ΜΒΑ 512 Διοικητική Λογιστική (3.5 ECTS)
 • ΜΒΑ 564 Στρατηγική Διοίκηση (3.5 ECTS)

Νοέμβριος-Δεκέμβριος

 • ΜΒΑ 562 Κοινωνική Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Ηθική (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 566 Ηγεσία (4 ECTS)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος

 • ΜΒΑ 563 Επιχειρηματικότητα (4 ECTS)

Μάρτιος-Απρίλιος

 • Μαθήματα Επιλογής (8 ECTS)

Μάιος-Αύγουστος

 • ΜΒΑ 590 Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη (21 ECTS)
 • Μαθήματα Επιλογής (8 ECTS)

 

ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης (Full-Time MBA)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα μήνες και για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS.

Σύνολο 55 ECTS αποτελούν τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία εισάγουν τουςφοιτητές στις περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων περιόδων.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 14 ECTS, από κατάλογο μαθημάτων που προέρχονται από όλους τους κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται κατά τη διάρκεια της τέταρτης και έκτης περιόδου. 

Η Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη (21 ECTS) εκπονείται κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων περιόδων και επιτρέπει στους φοιτητές να εφαρμόσουν τη γνώση που απέκτησαν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε συγκεκριμένο οργανισμό. Οι φοιτητές προτρέπονται να προσεγγίσουν τη μελέτη λαμβάνοντας υπόψη όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, συνθέτοντας έτσι την επιχειρηματική γνώση και την πρακτική.

Η εφαρμοσμένη επιχειρηματική μελέτη αντικατοπτρίζει έναν από τους πυλώνες του προγράμματος, που είναι η ομαδική εργασία. Η πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναγκάζει τα διοικητικά στελέχη να επιδιώκουν τη σύνθεση της γνώσης διαμέσου της συνεργασίας.

 

Δομή Προγράμματος MBA (πλήρους φοίτησης)

Προπαρασκευαστική Περίοδος

 • MBA 502 Εισαγωγή στη Λογιστική* (1 ECTS)
 • MBA 503 Μαθηματικά και Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων* (1 ECTS)

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

 • MBA 531 Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (3.5 ECTS)
 • MBA 551 Διοίκηση Μάρκετινγκ (4 ECTS)
 • MBA 561 Ηγεσία και Διοίκηση Οργανισμών (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 574 Αρχές Επικοινωνίας στη Διοίκηση (2 ECTS)

Νοέμβριος-Δεκέμβριος

 • MBA 511 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (4 ECTS)
 • MBA 544 Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (3.5 ECTS)
 • MBA 562 Κοινωνική Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Ηθική (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 566 Ηγεσία (4 ECTS)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος

 • MBA 512 Διοικητική Λογιστική (3.5 ECTS)
 • MBA 521 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 ECTS)
 • MBA 542 Επιχειρησιακή Διοίκηση (3.5 ECTS)
 • MBA 563 Επιχειρηματικότητα (4 ECTS)

Μάρτιος-Aπρίλιος

 • MBA 541 Μέθοδοι για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (3.5 ECTS)
 • MBA 564 Στρατηγική Διοίκηση (3.5 ECTS)
 • Μαθήματα Επιλογής (6 ECTS)

Μάιος-Αύγουστος

 • MBA 522 Χρηματαγορές και Επενδύσεις (4 ECTS)
 • MBA 543 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (2 ECTS)
 • MBA 590 Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη (21 ECTS)
 • Μαθήματα Επιλογής (8 ECTS)

 

Μαθήματα Επιλογής Προγραμμάτων ΜΒΑ (πλήρους και μερικής φοίτησης)

Λογιστική

 • MBA 513 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρηματαγορές (4 ECTS)
 • MBA 514 Επιχειρηματική Νομοθεσία (2 ECTS)
 • MBA 515 Φορολογία (2 ECTS)

Χρηματοοικονομική

 • ΜΒΑ 516 Εταιρική Διακυβέρνηση (2 ECTS)
 • MBA 523 Προαιρετικά Δικαιώματα (4 ECTS)
 • MBA 524 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών (4 ECTS)
 • MBA 525 Διεθνής Χρηματοοικονομική (4 ECTS)
 • MBA 526 Στρατηγικές Αποφάσεις σε ένα Αβέβαιο Περιβάλλον (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 527 Διαχείριση Κινδύνου (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 529 Διοίκηση και Επενδύσεις στην Κτηματαγορά (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 532 Η Ευρωπαϊκή Οικονομία (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 533 Σύγχρονα Θέματα στη Χρηματοοικονομική και Παγκόσμια Οικονομία (2 ECTS)

Επιχειρησιακή Διοίκηση

 • ΜΒΑ 535 Η Κρίση στην Ευρώπη και η Διαχείρισή της (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 565 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 567 Διοίκηση Αλλαγής (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 568 Διαπραγματεύσεις (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 569 Διαχείριση Κρίσεων (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 570 Δημιουργικότητα και Καινοτομία (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 571 Στρατηγική της Καινοτομίας (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 572 Επικοινωνία στη Διοίκηση (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 573 Συναισθηματική Νοημοσύνη (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 575 Σύγχρονα Θέματα στη Δημόσια Διοίκηση (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 576 Διοίκηση Διαφορετικότητας (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 577 Πολιτισμική Διοίκηση (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 578 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας (2 ECTS)

Μάρκετινγκ

 • MBA 552 Έρευνα Αγοράς (4 ECTS)
 • MBA 553 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (4 ECTS)
 • MBA 554 Διεθνές Μάρκετινγκ (4 ECTS)
 • MBA 555 Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ (4 ECTS) 
 • MBA 556 Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (2 ECTS)
 • MBA 557 Διοίκηση Πωλήσεων (2 ECTS)
 • MBA 558 Συμπεριφορά Καταναλωτή (2 ECTS) 
 • MBA 559 Μάρκετινγκ Υψηλής Τεχνολογίας (2 ECTS)

Διοίκηση

 • ΜΒΑ 545 Διοίκηση Υπηρεσιών (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 546 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 547 Διοίκηση Ποιότητας (4 ECTS)
 • ΜΒΑ 548 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (2 ECTS)
 • ΜΒΑ 549 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (4 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο