Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος, καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανέρχεται σε δέκα (10) και είναι όλα υποχρεωτικά. Ανά εξάμηνο σπουδών τα μαθήματα είναι τα εξής:


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 

 1. Μ1 Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος 6 
 2. Μ2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων 4
 3. Μ3 Προχωρημένη Υδρολογία 6 
 4. Μ4 Ερευνητική Μεθοδολογία 4
 5. Μ5 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 6 
 6. Μ6 Εναρμόνιση Οδικών Υποδομών στο Περιβάλλον 4

Σύνολο 30 


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 

 1. Μ7 Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη 6 
 2. Μ8 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 4 
 3. Μ9 Προηγμένες Μέθοδοι Διαχείρισης Υγρών και Αέριων Αποβλήτων 6 
 4. Μ10 Προχωρημένη Γεωτεχνική - Προσομοιώσεις 4
 5. Μ11 Διπλωματική Εργασία 10

Σύνολο 30 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ αντιστοιχούν συνολικά 60 πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο