Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χρονική Διάρκεια

 1. Το Π.Μ.Σ. στην «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών, για την απονομή του Μ.Δ.Ε., είναι ένα και μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα.
 2. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ , Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’ ) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου).
 3. Δικαίωμα, για την παράδοση της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας, θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.
 4. Η Ειδική Συντονιστική Επιτροπή καθορίζει, και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, όλα τα θέματα σχετικά με την διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και της δυνατότητας πραγματοποίησης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Τα μαθήματα, κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, κατανέμονται ως ακολούθως:

Α' Εξάμηνο 

 • Εργαλεία και Μεθοδολογία Έρευνας στις περιβαλλοντικές επιστήμες (8 ECTS)
 • Οικολογία και Φυσικοί Πόροι (10 ECTS)
 • Περιβαλλοντικά Προβλήματα (8 ECTS)
 • Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Διαχείριση περιβάλλοντος (9 ECTS)
 • Οικοσυστημικές υπηρεσίες (6 ECTS)
 • Αστικό και Περιαστικό Πράσινο (6 ECTS)
 • Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης περιβάλλοντος (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία Master Thesis (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο