Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

1. Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων συνολικά, ήτοι τέσσερα ανά εξάμηνο, με όσα ειδικότερα θα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρέχονται οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS για έκαστο των υποχρεωτικών μαθημάτων και έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS για έκαστο των μαθημάτων επιλογής.(Σύνολο παρεχομένων πιστωτικών μονάδων από τα μαθήματα: 60).

2. Επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα.

3. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

4. Το σύνολο των διδακτικών πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα:

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων (Public Policy and organizational redesign for public agencies)- 8 Μονάδες ECTS.
2. Πολιτική και Διακυβέρνηση (Politics and Governace) - 8 Μονάδες ECTS.
3. Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government’s Cooperation Policies) 8 Μονάδες ECTS.
4. Τοπικές κοινωνίες και τοπική ανάπτυξη (Local communities and local development)- 6 Μονάδες ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής (Strategic and operational planning as public policy tools) - 8 Μονάδες ECTS.
2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Administrative Reforms: State and Local Government)- 8 Μονάδες ECTS.
3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές (Local Government and Public Policies) - 8 Μονάδες ECTS.

Επιλογής

1. Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα (Planning and Implementation of European Public Policies)- 6 Μονάδες ECTS.
2. Διοικητικά αρχεία και διαχείριση διοικητικής πληροφορίας (Administrative records and management of administrative information)- 6 Μονάδες ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 

Το τρίτο εξάμηνο θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση σεμιναρίου ερευνητικής μεθοδολογίας και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής – δεν παρέχει αυτοτελώς μονάδες ECTS).
2. Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – 30 μονάδες.

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS 30 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ΜΟΝΑΔΕΣ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο