Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

1. Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων συνολικά, ήτοι τέσσερα ανά εξάμηνο, με όσα ειδικότερα θα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρέχονται οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS για έκαστο των υποχρεωτικών μαθημάτων και έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS για έκαστο των μαθημάτων επιλογής.(Σύνολο παρεχομένων πιστωτικών μονάδων από τα μαθήματα: 60).

2. Επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα.

3. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

4. Το σύνολο των διδακτικών πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα:

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πολιτική και Διακυβέρνηση 7,5
 • Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7,5
 • Βιοπολιτισμική Ανάπτυξη και Τοπική Κοινωνία 7,5
 • Οργανωτικός Ανασχεδιασμός Δημοσίων Φορέων 7,5
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 7,5
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ι
  • Α. Ηλεκτρονικών εργαλείων στη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
  • Β. Παιδαγωγικά σεμινάρια στη μάθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μεθοδολογίας έρευνας/συγγραφής επιστημονικών εργασιών

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας δράσης 7,5
 • Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση 7,5
 • Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές 7,5
 • Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7,5
 • Ειδικά θέματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου 7,5
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΙ
  • Α. Ηλεκτρονικών εργαλείων στη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
  • Β. Παιδαγωγικά σεμινάρια στη μάθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 

Το τρίτο εξάμηνο θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση σεμιναρίου ερευνητικής μεθοδολογίας και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής – δεν παρέχει αυτοτελώς μονάδες ECTS).
2. Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – 30 μονάδες.

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS 30 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ΜΟΝΑΔΕΣ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο