Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο

Θεματική Ενότητα: Κοινωνική Διοίκηση - Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 • Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα (7,5 ECTS)
 • Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Έρευνας (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

Θεματική Ενότητα: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 • Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 ECTS)
 • Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 ECTS)
 • Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτική Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα Ζωής (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Eξάμηνο

Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός - Έρευνα - Ποιότητα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (5 ECTS)
 • Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή -MasterThesis (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο