Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. Κατά το Α' εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Β' εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και μπορεί να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς (6 ECTS)
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών(6 ECTS)
 • Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική  Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση (6 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (6 ECTS) 

Επιλεγόμενα μαθήματα (4 από 5)

 • Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων (6 ECTS) 
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (6 ECTS)  
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services) (6 ECTS) 
 • Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (6 ECTS) 
 • Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση: α). Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, β). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (6 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο