Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής αξιολόγηση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, πέντε (5) ανά εξάμηνο, τα οποία αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS) συνολικά (6 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα), καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δέκα υποχρεωτικών μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου πλήρους φοίτησης.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του (συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων) μέχρι και τον Σεπτέμβριο του δεύτερου έτους σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον δεν αιτηθεί προσωρινή αναστολή σπουδών, διαγράφεται από το μητρώο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναστολή σπουδών για ένα το πολύ εξάμηνο, μόνο για σοβαρούς λόγους, εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blended learning) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) στην ελληνική γλώσσα, με ελληνική ή/και αγγλική βιβλιογραφία.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων και η συμμετοχή στις δραστηριότητες (εργαστήρια, ασκήσεις, εξετάσεις, ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών) των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν μόνο για λόγους ανωτέρας βίας τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογήσουν επαρκώς με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο μέγιστος αριθμός απουσιών ανά μάθημα είναι δύο (2). Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια απουσιάσει περισσότερες φορές από τον μέγιστο αριθμό απουσιών, η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος εισηγείται και η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη συνέχιση των σπουδών του/της.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο

 • Οικονομική Ανάλυση (6 ECTS)
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτιμητική Επιχειρήσεων  (6 ECTS) 
 • Ανθρώπινοι Πόροι και Εργασιακές Σχέσεις (6 ECTS)
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο