Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10): πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α' Εξάμηνο

 • Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου με έμφαση στον Τουρισμό (Content Marketing and Management with emphasis in Tourism) (ECTS 7.5)
 • Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και τα φορητά μέσα με έμφαση στον Τουρισμό (Social and Mobile Marketing with emphasis in Tourism) (ECTS 7,5)
 • Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) - Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Strategic Corporate Social Responsibility) (ECTS 6)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης Τουρισμού (Special Issues in Tourism) (ECTS 6)
 • Διοίκηση και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με έμφαση στον Τουρισμό (Management and  Marketing for Services in the Tourism Sector) (ECTS 3)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 (ECTS)

Β' Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομικά Θέματα στον Τουρισμό (Financial Aspects in Tourism) (ECTS 7.5)
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ και Branding Τουριστικών Προορισμών  (Tourism Marketing and Branding of Tourism Destination) (ECTS 7.5)
 • Ερευνητικές και Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Επιχειρήσεων Τουρισμού (Marketing Research and Quantitative Methods for Managers) (ECTS 6)
 • Ειδικές μορφές Τουρισμού (Special Forms of Tourism) (ECTS 6)
 • Marketing Management (Διοίκηση Μάρκετινγκ) (ECTS 3)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 (ECTS)

Γ΄Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) (ECTS 30)

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο