Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Κατευθύνσεις Σπουδών του Π.Μ.Σ.

 1. Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια
 2. Πληροφοριακός Πόλεμος
 3. Γεωπληροφοριακά Συστήματα

Προσφερόμενα Μαθήματα ανά κατεύθυνση

Α΄ Εξάμηνο
Ι Περίοδος

 • Άλγεβρα (1η και 3η Κατεύθυνση)
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (2η Κατεύθυνση)
 • Διακριτά Μαθηματικά (1η και 3η Κατεύθυνση)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Εφαρμογές στις Επικοινωνίες (2η Κατεύθυνση)
 • Σήματα και Συστήματα  (Όλες οι Κατευθύνσεις)
 • Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα (Όλες οι Κατευθύνσεις)
 • Εφαρμοσμένη Επιστήμη ΗΥ(Όλες οι Κατευθύνσεις)

ΙΙ Περίοδος

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Όλες οι Κατευθύνσεις)
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφοριών και Κωδικοποίηση (Όλες οι Κατευθύνσεις)
 • Εισαγωγή στις Γεωπληροφορίες (3η Κατεύθυνση)
 • Προχωρημένα Κεφάλαια Μαθηματικής Ανάλυσης (Όλες οι Κατευθύνσεις)
 • Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων- Ασύρματες Ζεύξεις (2η Κατεύθυνση)
 • Ενσύρματες Επικοινωνίες (2η Κατεύθυνση)
 • Υπολογιστικά Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας(1η Κατεύθυνση)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών Δεδομένων (1η και 3η Κατεύθυνση)

B΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού

 • Αρχές Κρυπτογραφίας
 • Θεωρία Πληροφορίας και Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Τεχνικές Σχεδίασης και Επιβεβαίωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Ανώτερη Άλγεβρα
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ)

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Γεωχωρικά Δεδομένα
 • Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία-Τηλεπισκόπηση

Γ΄ Εξάμηνο
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

2 Υποχρεωτικά και Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 3 από τα 4)

 • Συμμετρική Κρυπτογραφία
 • Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών
 • Κρυπτογραφία με Δικτυωτά
 • Κβαντική Κρυπτογραφία
 • Κρυπταναλυτικές Μέθοδοι στην Κρυπτογραφία

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Μαθηματική Θεωρία Κυβερνοχώρου και Μοντελοποίηση Κυβερνοασφάλειας
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων για Στρατιωτικές/Διαστημικές Εφαρμογές
 • Κυβερνοπόλεμος και Δικτυοκεντρικές Επιχειρήσεις στο Σύγχρονο Διεθνές Γεωστρατηγικό Περιβάλλον

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ)

2 Υποχρεωτικά και Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 3 από τα 4)

 • Κεραίες Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση
 • Ανίχνευση και Παρεμβολή Στρατιωτικών Τηλεπικοινωνιών

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

 • ΜΜΕ, Προπαγάνδα &Διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης
 • Πληροφοριακός Πόλεμος και Ψυχολογικές Επιχειρήσεις
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 • Τεχνικές Ηλεκτρονικού Πολέμου
 • Ηλεκτροοπτική Μηχανική και Συστήματα INFRARED
 • Συστήματα RADARS και SONARS
 • Στρατιωτικά Συστήματα Αισθητήρων – Datafusion

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)

2 Υποχρεωτικά και Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 3 από τα 4)

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Πλοήγησης
 • Χαρτογραφικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
 • Ανάπτυξη Χαρτογραφικών Εφαρμογών
 • Χαρτογραφία και Οπτικοποίηση
 • Χωρικά Big Data

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Εφαρμογές Συστημάτων Πλοήγησης
 • Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης (Οπτικο-Θερμικό)
 • Στρατιωτική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Γεωπληροφοριών
 • Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (UAVs&Drones)

Δ’ Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

επιλογή 2 από τα 4

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιομετρικές Μέθοδοι Κρυπτογράφησης
 • Χαοτική Κρυπτογραφία
 • Κώδικες Διόρθωσης Λαθών και Κρυπτογραφία
 • Τοπολογικοί Κβαντικοί Υπολογισμοί

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα και Ηθική Δεοντολογία (ETHICS) στον Κυβερνοχώρο
 • Υλοποίηση Αλγορίθμων Κρυπτογραφίας και Κωδικοποίησης σε υλικό
 • Αλγόριθμοι κρυπτογραφίας και κωδικοποίησης για εφαρμογές ΙοΤ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ)

επιλογή 2 από τα 4

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Εισαγωγή στο C4ISR
 • Δίκτυα Αισθητήρων και Αυτοοργανούμενα Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Τεχνικές Πληροφοριακών Επιχειρήσεων
 • Οικονομικός Πληροφοριακός Πόλεμος

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 • Όπλα Κατευθυντικής Ενέργειας
 • Wearable Technologies
 • CBRN Sensors
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας για εφαρμογές  Τηλεπισκόπησης –Φωτογραμμετρίας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)

επιλογή 2 από τα 4

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Ερευνητικά Θέματα στις Γεωπληροφορίες
 • Ερευνητικά Θέματα στις Γεωπληροφορίες
 • Ποιότητα Γεωχωρικών Δεδομένων και Διαχείριση Έργων ΓΠΣ
 • Τεχνικές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για γεωχωρικές εφαρμογές

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Γεωπληροφορίες και Διαχείριση Κρίσεων
 • Συνδυασμός Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης –Φωτογραμμετρίας στην Εθνική Ασφάλεια
 • Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση (SAR)  Τηλεπισκόπηση LASER (LIDAR)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας για εφαρμογές  Τηλεπισκόπησης –Φωτογραμμετρίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο