Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτείται η συγκέντρωση, συνολικά, εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων ECTS μετά την επιτυχή περαίωση των εξετάσεων στα εννέα (9) μαθήματα, των τριών πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ και την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο.

Ο αναλυτικός κατάλογος μαθημάτων έχει ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινά υποχρεωτικά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις

 • Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις) (10 ECTS) 
 • Μορφές ανισότητας: θεωρητικές προσεγγίσεις και ιστορικές εξελίξεις (10 ECTS) 
 • Κεντρικά ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας (10 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κατεύθυνση: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • Κοινωνική δομή και εργασία (10 ECTS) 
 • Δημογραφία και μετανάστευση (10 ECTS) 
 • Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικές ανισότητες (10 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS


Κατεύθυνση: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

 • Άνιση ανάπτυξη και κρίση των οικονομικών και κοινωνικών δομών στην ευρώπη (10 ECTS) 
 • Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική (10 ECTS) 
 • Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας (10 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS


Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

 • Σύγχρονα θέματα κοινωνικής θεωρίας (10 ECTS)  
 • Κοινωνική θεωρία και τεχνολογία (10 ECTS) 
 • Κοινωνία και γνώση (10 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS
 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • Κοινωνικές αναπαραστάσεις: ταυτότητες και ετερότητα (10 ECTS) 
 • Σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και ανθρώπινα δικαιώματα (10 ECTS) 
 • Κοινωνικά κινήματα και κοινωνικά δικαιώματα (10 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

Κατεύθυνση: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

 • Ειδικά θέματα Ελληνικής ιστορίας (10 ECTS) 
 • Κοινωνικό υπόδειγμα και οικονομικές δομές στην Ελλάδα (10 ECTS) 
 • Κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα (10 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

 • Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου (10 ECTS) 
 • Φύλο, λόγος, εξουσία (10 ECTS) 
 • Μορφές εξουσίας σε προβιομηχανικές κοινωνίες (10 ECTS) 

 Σύνολο 30 ECTS
 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) 
 • Ειδικό σεμινάριο: Ζητήματα θεωρητικής πλαισίωσης, μεθόδων έρευνας & παρουσιάσεις των εν εξελίξει διπλωματικών εργασιών 

Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος και έγκριση από τα προβλεπόμενο κάθε φορά στο νόμο αρμόδια όργανα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο