Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ανέρχονται σε ενενήντα (90), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το εαρινό εξάμηνο και τριάντα (30) ECTS για το εξάμηνο της Διπλωματικής Εργασίας.

Τα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» και τα «Υποχρεωτικά Επιλογής» θα έχουν τρεις ώρες διδασκαλίας και μία ώρα συνεργασίας εβδομαδιαίως και αντιστοιχούν σε δέκα (10) ECTS. Tα «Ελεύθερης Επιλογής» θα έχουν δυο ώρες διδασκαλίας και μία ώρα συνεργασίας εβδομαδιαίως και αντιστοιχούν σε πέντε (5) ECTS.  

Σε κάθε ειδίκευση οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής της ειδίκευσή τους, ενώ οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες (ECTS) θα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης και την Διπλωματική Εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου (17/3/2017).

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο

 • Στο Α΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα  και οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης 
 • Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα της ειδίκευσή τους  ή τουλάχιστον ένα (1) Υποχρεωτικό Επιλογής της ειδίκευσής τους στην περίπτωση που έχουν επιλέξει Υποχρεωτικό Επιλογής της ειδίκευσής τους στο Α΄ εξάμηνο. Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης 
 • Στο Γ΄ Εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Ενδεικτικά, ανά Ειδίκευση και εξάμηνο το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ειδίκευση: Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αντικείμενο και Στόχοι της Κοινωνικής Πολιτικής (10 ECTS)
 • Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Προστασίας (10 ECTS)

Υποχρεωτικά επιλογής

 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (10 ECTS)

Ελεύθερες επιλογές

 • Κράτος Πρόνοιας: Ιστορία, Θεωρία, Φιλοσοφία (5 ECTS)
 • Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική (5 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας Φύλου (5 ECTS)
 • Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης (5 ECTS)
 • Κοινωνική Ασφάλιση (5 ECTS)
 • Πολιτική Υγείας (5 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά επιλογής

 • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (10 ECTS)
 • Κράτος και Κοινωνική Πολιτική (10 ECTS)

Ελεύθερες επιλογές

 • Δημοκρατία και Κρίση (5 ECTS)
 • Κοινωνική Πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (5 ECTS)
 • Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες (5 ECTS)
 • Πολιτική Οικονομία της Εργασίας (5 ECTS)
 • Στεγαστική Πολιτική (5 ECTS)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα (5 ECTS)

Υποχρεωτικά επιλογής

 • Κοινωνικές Ανισότητες και Ευπαθείς Ομάδες (10 ECTS)
 • Μετανάστευση και Εργασία (10 ECTS)
 • Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις (10 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής (30 ECTS)

 

Ειδίκευση: Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική πολιτική

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αντικείμενο και Στόχοι της Κοινωνικής Πολιτικής (10 ECTS)
 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (10 ECTS)

Υποχρεωτικά επιλογής

 • Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Προστασίας (10 ECTS)

Ελεύθερες επιλογές

 • Κράτος Πρόνοιας: Ιστορία, Θεωρία, Φιλοσοφία (5 ECTS)
 • Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική (5 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας Φύλου (5 ECTS)
 • Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης (5 ECTS)
 • Κοινωνική Ασφάλιση (5 ECTS)
 • Πολιτική Υγείας (5 ECTS)

B΄Εξάμηνο

Υποχρεωτικά επιλογής

 • Κοινωνικές Ανισότητες και Ευπαθείς Ομάδες (10 ECTS)
 • Μετανάστευση και Εργασία (10 ECTS)
 • Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις (B΄ Εξάμηνο) (10 ECTS)

Ελεύθερες επιλογές

 • Δημοκρατία και Κρίση (5 ECTS)
 • Κοινωνική Πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (5 ECTS)
 • Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες (5 ECTS)
 • Πολιτική Οικονομία της Εργασίας (5 ECTS)
 • Στεγαστική Πολιτική (5 ECTS)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα (5 ECTS)

Υποχρεωτικά επιλογής

 • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (10 ECTS)
 • Κράτος και Κοινωνική Πολιτική (10 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο