Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 90.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται κατά ειδίκευση ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Α’ Εξάμηνο

 • Δίκαιο της αγοράς της ενέργειας στην ΕΕ
 • Οικονομικά του περιβάλλοντος και της ενέργειας
 • Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο του Περιβάλλοντος
 • Πολιτική της ΕΕ για το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής.

Β’ Εξάμηνο

 • Διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις του δικαίου της ενέργειας.
 • Δίκαιο, Πολιτική και Διακυβέρνηση για την Κλιματική Αλλαγή:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Επιλέγεται έως ένα μάθημα)

 • Διεθνές δίκαιο της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Διεθνής Διαπραγμάτευση και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 • Δίκαιο των ευρωπαϊκών εγκλημάτων. Ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση
 • Γεωπολιτική και Γεωοικονομία (ΠΜΣ ΔΣΣΣ)

Γ’ Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
   

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Α’ Εξάμηνο

 • Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική Ι: Διαμόρφωση πολιτικής
 • Στοιχεία ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου
 • Βασικές έννοιες και θεσμοί του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου
 • Δικαστική προστασία και αρχή της δίκαιης δίκης στον ευρωπαϊκό χώρο

Β’ Εξάμηνο

 • Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική ΙΙ: Υλοποίηση πολιτικής
 • Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων και ποινικό δικονομικό δίκαιο της ΕΕ
 • Εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση
 • Δίκαιο των ευρωπαϊκών εγκλημάτων. Ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση

Σε αντικατάσταση ενός εκ των προσφερόμενων μαθημάτων του εν λόγω εξαμήνου, οι
φοιτητές έχουν δικαίωμα επιλογής ενός μαθήματος από τις άλλες ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

Γ’ Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
   

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ”

Α’ Εξάμηνο

 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου: Ζητήματα χρήσης βίας & συλλογική ασφάλεια
 • Επίλυση διεθνών διαφορών και διεθνής δικαιοσύνη- από τις πολιτικές/διπλωματικές στις νομικές/δικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών
 • Τα ειδικά θέματα εξωτερικής πολιτικής Ι
 • Σύγχρονα ζητήματα Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας

Β’ Εξάμηνο

 • Δίκαιο και πολιτικές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και μειονοτήτων (έδρα Jean Monnet)
 • Εξωτερική Πολιτική και διεθνές δίκαιο II

Επιλογής

 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο
 • Από την Πολιτική Προστασία στην Ανθρωπιστική Δράση στην Ευρώπη και τον Κόσμο (σε συνεργασία με το ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Διεθνής Ιατρική – Ιατρική Καταστροφών».

ή μάθημα επιλογής (1) από τις άλλες δύο ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

 • Διεθνές Δίκαιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Διεθνής Διαπραγμάτευση και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση.

Γ’ Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο