Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ECTS στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.

2. Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και σε ειδικές περιπτώσεις στην εθνική γλώσσα κάθε κράτους μέλους των Πανεπιστημίων (Ελληνική, Γερμανική).

3. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επιπλέον στους κανονισμούς και στους κανόνες εν ισχύ στο Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το Πανεπιστήμιο εγγραφής ορίζει τον επιβλέποντα, στον οποίο οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές ή για βοήθειά τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ίδρυμα.

4. Το ΔΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάμηνα - δύο (2) έτη. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εγγράφονται σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια εγγραφής, Πανεπιστήμιο της Λειψίας (Γερμανία) και Θεσσαλίας (Ελλάδα). Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετακινούνται στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Λειψίας και Θεσσαλίας μετακινούνται στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν την μεταπτυχιακή τους διατριβή στο Πανεπιστήμιο εγγραφής τους.

5. Η μεταπτυχιακή διατριβή γράφεται στο τέταρτο εξάμηνο του ΔΠΜΣ στην αγγλική ή στην εθνική γλώσσα του Πανεπιστημίου εγγραφής. Η μεταπτυχιακή διατριβή κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου με την οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής του εκάστοτε Πανεπιστημιακού ιδρύματος.

6. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ συγκροτείται από 6 Δέσμες μαθημάτων που περιγράφονται παρακάτω:

 1. 5 ΕΠΜ Εισαγωγή στο ΠΜΣ και γνώσεις και δεξιότητες Επικοινωνίας.
 2. 10 ΕΠΜ Βασικές γνώσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης.
 3. 10 ΕΠΜ Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης.
 4. 25 ΕΠΜ Εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης στα δύο πανεπιστήμια.
 5. 50 ΕΠΜ Ερευνητικό έργο (30 ΕΠΜ Μεταπτυχιακή Διατριβή και 20 ΕΠΜ μαθήματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Στατιστικής).
 6. 20 ΕΠΜ Εφαρμοσμένο έργο, περιλαμβάνει και Πρακτική Άσκηση.

7. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και η περίοδος κινητικότητας περιγράφεται παρακάτω

 • 1st semester (30 ECTS credits)
  • Introduction and language courses
  • Research mission begins
  • Modules in special expertise area
 • 2nd semester (30 ECTS credits)
  • Study period at UL
  • Language courses
  • Courses and research mission
 • 3rd semester (30 ECTS credits)
  • Study period at UTH
  • Research mission continues
  • Modules in special expertise area
 • 4th semester (30 ECTS credits)
  • Master Thesis
  • Congress and presentation skills

8. Τα εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης (25 ECTS) ορίζονται από το κάθε Πανεπιστήμιο ανάλογα με την ειδίκευση και την αριστεία του κάθε Πανεπιστημίου σε διαφορετικούς τομείς της Ψ.Α.Α. Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιγράφονται παρακάτω. Με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με βάση το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστήμιων Θεσσαλίας και Λειψίας, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα παρακάτω μαθήματα με άλλα μαθήματα επιλογής τους που έχουν τον ίδιο αριθμό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων τα οποία παρέχονται στo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας ή σε κάποιο συνεργαζόμενο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

«Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης».

1o εξάμηνο

 • Σ1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (Ε*-2 ECTS)
 • Μ1. Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας (Y-7 ECTS)
 • Μ2. Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό (Y-7 ECTS)
 • Μ3. Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό (Y-7 ECTS)
 • Μ4. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Y-7 ECTS)

2o εξάμηνο

 • ΕΠ1. Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε-10 ECTS)
 • Μ5. Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας (Ε-7 ECTS)
 • Μ6. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον αθλητισμό και την άσκηση (Ε-7 ECTS)
 • ΕΠ2. Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε - 7 ECTS)
 • ΠΑ. Πρακτική Άσκηση Ι (Υ-4 ECTS)
 • Σ2. Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ - 2 ECTS)

3o εξάμηνο

 • ΠΑ. Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Υ - 16 ECTS)
 • Μ7. Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Ε - 7 ECTS)
 • Μ8. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων (Υ - 7 ECTS)
 • Μ9. Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα (Ε- 7 ECTS)
 • M10. Άσκηση και Ψυχική Υγεία (Ε-7 ECTS)

4o εξάμηνο

 • ΕΔ. Διατριβή (Υ - 30 ECTS)

Σ: Σεμινάριο, Μ: μάθημα, ΕΠ: Εντατικό πρόγραμμα, ΠΑ: Πρακτική Άσκηση, ΕΔ: Ερευνητική Διατριβή. Ε: Επιλογής, Υ: Υποχρεωτικό.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο