Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο- οικονομία» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε μάθημα του ΠΜΣ αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική τους εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δηλώσουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο εξάμηνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

 • Βιο-οικονομία και δασικά οικοσυστήματα (6 ECTS)
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση δασών (6 ECTS)
 • Επενδύσεις και φυσικοί πόροι (6 ECTS)
 • Αξίες, λειτουργίες και διαχείριση υγροτόπων (6 ECTS)
 • Ερευνητική μεθοδολογία - Ποσοτικές οικολογικές μέθοδοι (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

 • Τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην αλυσίδα αξίας των δασικών οικοσυστημάτων (6 ECTS)
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση λιβαδιών - Αγροδασοπονία (6 ECTS)
 • Διαχείριση θηραματικών ειδών και θήρας (6 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* (6 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (επιλέγονται 2 από τα 7)

 • Προηγμένες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων (6 ECTS)
 • Διαχείριση οικοσυστημάτων για την παραγωγή Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων (μανιτάρια, ρητίνη, αρωματικά) (6 ECTS)
 • Διαχείριση αστικού πρασίνου (6 ECTS)
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στον οικοτουρισμό (6 ECTS)
 • Ιδιότητες και εφαρμογές καινοτόμων προϊόντων ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας (6 ECTS)
 • Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας (6 ECTS)
 • Μάρκετινγκ βιοπροϊόντων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο