Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, εξειδικευμένα εντατικά σεμινάρια εργαστηριακού χαρακτήρα, προσωπική ανάπτυξη μέσω ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, πρακτική άσκηση με ατομική και ομαδική εποπτεία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι (4 ECTS)
 • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών σε Θέματα Διαχείρισης Συμπεριφορικών και Συναισθηματικών Δυσκολιών Μαθητών (4 ECTS)
 • Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική (4 ECTS)
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (5 ECTS)
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – Ι (4 ECTS)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής Ι (3 ECTS)
 • Σεμινάρια (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΙΙ – Αρχές Δεοντολογίας (4 ECTS)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες (4 ECTS)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Σχολείο – Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτικού (4 ECTS)
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (5 ECTS)
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – ΙΙ (4 ECTS)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙ (3 ECTS)
 • Σεμινάρια (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Α΄ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ (2 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία Ι (13 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Συμβουλευτική Ομάδων (4 ECTS)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας και των Ατόμων με Δυσλειτουργίες (4 ECTS)
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός (4 ECTS)
 • Ψυχολογική Συμβουλευτική σε Άτομα με Αναπηρία (4 ECTS)
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (5 ECTS)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής Ι (3 ECTS)
 • Σεμινάρια (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας* (6 ECTS*)
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙ* (15 ή 21 ECTS*)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙ (3 ECTS)
 • Σεμινάρια (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β΄ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας* (6 ECTS*)
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙΙ* (7 ή 13 ECTS*)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ (2 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

 

*Οι φοιτητές/ριες καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση και να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ Εξάμηνο και την Β΄ Θερινή Περίοδο των σπουδών τους. Ανάλογα με την επιλογή τους οι μονάδες ECTS διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ Επιλογή: Πρακτική Άσκηση + Διπλωματική Εργασία = 35 μονάδες ECTS (Πρακτική Άσκηση) + 12 μονάδες ECTS (Διπλωματική Εργασία) = 47 μονάδες ECTS

Β΄ Επιλογή: Μόνο Πρακτική Άσκηση = 47 μονάδες ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα