Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα εργαστήρια και τα σεμινάρια του ΠΜΣ καθώς και την εκπόνηση και την επιτυχή εξέταση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη: 

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/ ECTS ανά εξάμηνο παρουσιάζονται παρακάτω:

Α΄ Εξάμηνο

 • Θεωρία των Σχεδιαστικών και Καλλιτεχνικών Πρακτικών Ι (8 ECTS)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού (6 ECTS)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού και Παραγωγής Ι (6 ECTS)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού  και Παραγωγής ΙΙ (6 ECTS)
 • Σεμινάριο Ι (2 ECTS)
 • Σεμινάριο ΙΙ (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Θεωρία των Σχεδιαστικών και Καλλιτεχνικών Πρακτικών ΙΙ  (8 ECTS)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού  (6 ECTS)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού και Παραγωγής Ι  (6 ECTS)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού  και Παραγωγής ΙΙ  (6 ECTS)
 • Σεμινάριο Ι  (2 ECTS)
 • Σεμινάριο ΙΙ  (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων μπορεί να γίνει ανακατανομής και τροποποίηση των μαθημάτων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο