Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α. Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε ΔΜΣ είναι τρία εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Β. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το διάστημα, δηλαδή τα τρία εξάμηνα. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί η ΕΔΕ να χορηγήσει προσωρινή άδεια αναστολής φοίτησης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Επίσης, η παράταση των σπουδών για ένα επιπλέον έτος ισχύει και για τις περιπτώσεις οφειλής μαθημάτων (μέχρι 3 συνολικά) ή καθυστέρησης εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα εξάμηνα αναστολής δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθήματων είναι υποχρεωτικήl. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται έως 30%.

Γ. Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για εργαζόμενους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μη εργαζόμενους Η χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης είναι έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Στη μερική φοίτηση οι φοιτητές επιλέγουν δύο (2) από τα συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα παρακολούθησης/εξάμηνο φοίτησης πριν την έναρξη των μαθημάτων. Μαζί με αυτά τα μαθήματα στον 1ο χρόνο παρακολούθησης υποχρεωτικά θα παρακολουθήσουν και τα μαθήματα Μεθοδολογία Έρευνας. Το πλήθος των μερικώς φοιτούντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισαχθέντων.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (7 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική Ι (7 ECTS)
 • Ελεγκτική Ι (7 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι (7 ECTS)
 • Σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας) (2 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

2ο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική II (7 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση II (7 ECTS)
 • Ελεγκτική II (7 ECTS)
 • Σεμινάριο (Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών) (2 ECTS)

Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)        

 • Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική (7 ECTS)
 • Φορολογική Λογιστική (7 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής * (7 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

3ο εξάμηνο

 • Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο