Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε δώδεκα (12) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τρία σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι υποχρεωτικά ενώ του δευτέρου έτους επιλογής. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στη θεωρητική διδασκαλία, τη διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και την εκπόνηση πρακτικών εργασιών από του φοιτητές του Προγράμματος. Η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως, μια (1) εκ των οποίων τουλάχιστον αφιερώνεται στην διεξαγωγή φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων.

1o Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εφαρμογών (10 ECTS)
 • Οργάνωση Η/Υ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

2o Εξάμηνο

 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (10 ECTS)
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (10 ECTS)
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

3o Εξάμηνο

Τρία από τα παρακάτω:

 • Δίκτυα Υπολογιστών (10 ECTS)
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού (10 ECTS)
 • Ασφάλεια και Κρυπτογραφία (10 ECTS)
 • Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

4o Εξάμηνο

Τρία από τα παρακάτω:

 • Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών (10 ECTS)
 • Εφαρμογές με Ενσωματωμένα Συστήματα (10 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές (10 ECTS)
 • Ασύρματα Δίκτυα (10 ECTS)
 • Σοβαρά Παίγνια (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο