Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

 

Α' Εξάμηνο 

(επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Αλληλεπίδραση ρευστών-κατασκευών σε υπεράκτιες κατασκευές (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση και σχεδιασμός κελυφωτών κατασκευών (7,5 ECTS)
 • Τεχνική και θαλάσσια γεωλογία-Γεωτεχνική μηχανική (7,5 ECTS)
 • Θερμική Συμπεριφορά Δομικών Υλικών (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένες θεωρίες δυναμικής και ταλαντώσεων (7,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα 1 * (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

(επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών (7,5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς (7,5 ECTS)
 • Υδροηλεκτρικά φράγματα (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός ταμιευτήρων και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (7,5 ECTS)
 • Δομικός σχεδιασμός υποδομών για παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ενεργειακών πόρων (προσφέρεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ.) (7,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα 2 * (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα