Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση στα θεωρητικά μαθήματα, αξιολόγηση της διαδικασίας της εργαστηριακής άσκησης και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας παρουσία Τριμελούς Επιτροπής σε ανοιχτή διαδικασία κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1. Για τη χορήγηση του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 60 ECTS ως ακολούθως:

α. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση, κατά το τέλος του πρώτου εξάμηνου των σπουδών, του Μαθήματος του Εργαστηρίου (8 ECTS), στο οποίο ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση (12 ECTS) και θα εκπονήσει τη Διπλωματική Εργασία του (30 ECTS).

β. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση, επίσης κατά το τέλος του πρώτου εξάμηνου των σπουδών, ενός επιπλέον Μαθήματος (8 ECTS) άλλου Εργαστηρίου που θα υποδειχθεί στο φοιτητή από τον Επιβλέποντα Καθηγητή του.

γ. Συνεπής παρακολούθηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Εργαστηρίου, στο οποίο θα καταταγεί (12 ECTS).

δ. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση πειραματικής Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντα Καθηγητή (30 ECTS). Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή, μετά από την παρουσίασή της σε ειδική συνεδρίαση στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των Διπλωματικών Εργασιών αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ.

ε. Παρακολούθηση όλων των διαλέξεων των προσκεκλημένων ομιλητών, που γίνονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ (2 ECTS)

 

Α' Εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (1 εκ των 7)

 • Μοριακή Ανοσολογία και Ανοσογενετική (8 ECTS)
 • Φυσιολογία Μεμβρανών (8 ECTS)
 • Κυτταρική Ομοιοστασία και Γονιδιακή Έκφραση (8 ECTS)
 • Μοριακή Μικροβιολογία (8 ECTS) 
 • Νευρογενετική (8 ECTS)
 • Φαρμακολογία-Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία (8 ECTS)
 • Μοριακή Ιστοπαθολογία (8 ECTS)
 • Ρευματολογία-Αυτοάνοσα νοσήματα (8 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ κατ’ επιλογήν (1 εκ των 7)

 • Μοριακή Ανοσολογία και Ανοσογενετική (8 ECTS) 
 • Φυσιολογία Μεμβρανών (8 ECTS) 
 • Κυτταρική Ομοιοστασία και Γονιδιακή Έκφραση (8 ECTS)
 • Μοριακή Μικροβιολογία (8 ECTS)
 • Νευρογενετική (8 ECTS) 
 • Φαρμακολογία-Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία (8 ECTS)
 • Ρευματολογία - Αυτοάνοσα νοσήματα (8 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στα συμμετέχοντα εργαστήρια/ Κλινικές (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Πειραματική Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο