Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε έξι (6) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες, κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εξήντα (60).

2. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι όλα επιλογής (Ε), ενώ η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική (Υ). Η διάρθρωση του προγράμματος και οι τίτλοι των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές τους μονάδες (ECTS), παρουσιάζονται  παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο 

Επιλογή: Τέσσερα εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

 • Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Λογισμικού Advanced Software Engineering (7,5 ECTS)
 • Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλου Όγκου Big Data Mining (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστικοί Μέθοδοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό Computational Methods For Electromagnetics (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένη Κατανεμημένη Υπολογιστική Advanced Distributed Computing (7,5 ECTS)
 • Συστήματα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων Wireless Sensor Network Programming (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Advanced Computer Architecture (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φωνής και Λόγου Advanced Topics in Speech and Language Processing (7,5 ECTS)
 • Αρχές Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης Principles of Solid State Physics (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων CAD Advanced Topics in CAD Algorithms (7,5 ECTS)
 • Βιοπληροφορική Bioinformatics (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Special Subjects (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (15 ECTS)

Επιλογή: δύο εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

 • Ασύρματες Κινητές Τηλεπικοινωνίες Wireless Mobile Communications (7,5 ECTS)
 • Λογικές θεμελίωσης για Ευφυείς Πράκτορες Logical Foundations for Intelligent agents (7,5 ECTS)
 • Όραση Υπολογιστών Computer Vision (7,5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Αλγορίθμων Algorithms Technologies (7,5 ECTS)
 • Σχεδίαση Χαμηλής Ισχύος Low Power Design (7,5 ECTS)
 • Σχεδίαση Ασύγχρονων Κυκλωμάτων Asynchronous Circuit Design (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη Advancedtopics in Artificial Intelligence (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Λογισμικού Συστήματος Advanced Topics in System Software (7,5 ECTS)
 • Παράλληλοι και Δικτυακοί Υπολογισμοί Parallel and Internet Programming (7,5 ECTS)
 • Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης Estimation and Detection Theory (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Special Subjects (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα