Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ΄) για τη συγγραφή και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και Ψηφιακός Έλεγχος (7,5 ECTS)
 • Μηχανική Όραση (7,5 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από τα 2)

 • Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (7,5 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα (7,5 ECTS)
 • Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα (7,5 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από τα 2)

 • Υπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων (7,5 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis (30 ECTS)

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS

----

Στην περίπτωση της μερικής παρακολούθησης ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων

Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και Ψηφιακός Έλεγχος (7,5 ECTS)

Σύνολο: 15 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα (7,5 ECTS)
 • Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων (7,5 ECTS)

Σύνολο: 15 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μηχανική Όραση (7,5 ECTS)
 • Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων ή Διαδίκτυο των Πραγμάτων (7,5 ECTS)

Σύνολο: 15 ECTS

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων ή Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων (7,5 ECTS)

Σύνολο: 15 ECTS

Ε’ και ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis (30 ECTS)

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο