Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 08 Μαΐου έως 02 Ιουνίου 2024

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 12 μαθήματα, εργαστήρια και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική (8 ECTS)
 • Φυσιολογία της άσκησης (8 ECTS)
 • Tεκμηριωμένη ιατρική και επιστημονική συγγραφή - Διαεπαγγελματική συνεργασία (7 ECTS)
 • Άσκηση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

 • Εργοσπιρομετρία I (8 ECTS)
 • Ψυχολογία της άσκησης (7 ECTS)
 • Διατροφή και μεταβολισμός (7 ECTS)
 • Εργοσπιρομετρία II και αναπνευστική φυσικοθεραπεία (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Καρδιο-αναπνευστική Αποκατάσταση (7 ECTS)
 • Μυοσκελετικό και Αποκατάσταση (7 ECTS)
 • Πρακτική Ασκηση (8 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

 • Ανοσολογικά – Μεταβολικά νοσήματα και Αποκατάσταση (8 ECTS)
 • Ερευνητική Εργασία (8 ECTS)
 • Τεκμηριωμένη Μελέτη Περίπτωσης (case study) (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων του ΔΠΜΣ και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων μετακίνησης των διδασκόντων και των φοιτητών. Συγχρόνως προάγεται και εξοικείωση των φοιτητών όλων των συμμετεχόντων με τις νέες τεχνολογίες

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο