Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται:

• Οι φοιτητές/τριες να συγκεντρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

• Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 3 εξάμηνα σπουδών.

• Στα Α' και Β' εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο Γ' εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και επιπλέον επιλέγουν 2 μαθήματα ή διπλωματική εργασία.

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται παρακάτω:

 

Α’ Εξάμηνο 

 • Οικονομικά της Άμυνας 6 
 • Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία 6 
 • Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια 6 
 • Οικονομία και Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων 6 
 • Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομική (Υποχρεωτικό - Κατ΄ επιλογή) 6 

ή 

 • Διεθνείς Οργανισμοί (Υποχρεωτικό - Κατ΄ επιλογή) 6 

Σύνολο 30 ECTS

 

Β’ Εξάμηνο 

 • Συμπεριφορικά Οικονομικά και Θεωρία Ώθησης: Θεωρία και εφαρμογές 6 
 • Θεσμικά Οικονομικά 6 
 • Αγορές Ενέργειας και Ενεργειακή Ασφάλεια 6 
 • Αρχές Μακροοικονομικής και Διεθνούς Οικονομικής 6 
 • Ιδεολογία και Οικονομία (Υποχρεωτικό - Κατ΄ επιλογή) 6

ή 

 • Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία και εφαρμογές (Υποχρεωτικό - Κατ' επιλογή) 6 

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά) 

 • Γεωπολιτική και Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών 6 
 • Θεωρία Παιγνίων 6
 • Αρχές χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής 6 

Γ’ εξάμηνο (Επιλογής) 

 • Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων 6 
 • Κοινωνικό Κεφάλαιο, Θεσμοί και Πολιτική Συμπεριφορά 6

ή

 • Διπλωματική εργασία 12

Σύνολο 30 ECTS

 

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα