Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά ενενήντα (90 ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών του Προγράμματος.

Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Ψηφιακές Υπηρεσίες κι εφαρμογές στο δημόσιο τομέα (Υποχρεωτικό Μάθημα)
 • Διοίκηση Ολικής ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση (Υποχρεωτικό Μάθημα)
 • Ποσοτικές μέθοδοι και μεθοδολογία έρευνας (Υποχρεωτικό Μάθημα)
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών πόρων στον δημόσιο τομέα (Υποχρεωτικό Μάθημα)
   

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Στρατηγική Διοίκηση και Οργανωσιακές αλλαγές στον δημόσιο τομέα (Υποχρεωτικό Μάθημα)
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και καινοτομία (Υποχρεωτικό Μάθημα)
 • Πληροφοριακά συστήματα στο δημόσιο τομέα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Υποχρεωτικό Μάθημα)
 • Μάθημα επιλογής*
   

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Υποχρεωτικό Μάθημα)
   

*Μαθήματα Επιλογής
Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα από τα εξής 3 μαθήματα
    1. Διοίκηση και ψηφιακό μάρκετινγκ σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
    2. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία
    3. Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ψηφιακή εποχή

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο