Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση Δ.Π.Μ.Σ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα ή και στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο
Προσφερόμενα μαθήματα: Ένα (1) προπαρασκευαστικό (Π) και τέσσερα (4) υποχρεωτικά (Υ)

 • Θεμελιώδεις γνώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη (Fundamentals and Background on Artificial Intelligence) (6 ECTS)
 • Μηχανική μάθηση (Machine Learning) (6 ECTS)
 • Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική (Knowledge Representation and Reasoning) (6 ECTS)
 • Ευφυείς πράκτορες και πολυπρακτορικά συστήματα (Intelligent Agents and Multiagent Systems) (6 ECTS)
 • Ηθική και Αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές (Ethical and Trustworthy Artificial Intelligence: Theoretical approaches and Practical applications) (6 ECTS)

Σύνολο ECTS Α’ εξαμήνου 30

Β’ εξάμηνο
Προσφερόμενα μαθήματα: Δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) και δύο (2) επιλογής (Ε).

 • Βαθιά μάθηση (Deep Learning) (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Applications) (7,5 ECTS)
 • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing) (7,5 ECTS)
 • Κλιμακώσιμες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης (Scalable Artificial Intelligence Methods) (7,5 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση σε πολυμεσικά δεδομένα (Machine Learning on Multimedia Data) (7,5 ECTS)
 • Ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές (Robotics) (7,5 ECTS)

Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30

Γ’ εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (MSc Thesis) (30 ECTS)

Σύνολο ECTS Γ’ εξαμήνου 30

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο