Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική, με δυνατότητα αλλαγής στην Αγγλική μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψή της στην Ελληνική.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν (5) μαθήματα ανά εξάμηνο ως εξής: τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση, καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής από τα υπολειπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο).

Τα μαθήματα (τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται παρακάτω.

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)

 • Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ΥΚ ΔΥΣΑ, ΤΕΔΑ) (6,5 ECTS)
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα (ΥΚ ΔΥΣΑ) (6,5 ECTS)
 • Μοντελοποίηση Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων (ΥΚ ΔΥΣΑ) (6,5 ECTS)
 • Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΥΚ ΤΕΔΑ, ΕΑΑΤΠ) (6,5 ECTS)
 • Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας (ΥΚ ΤΕΔΑ) (6,5 ECTS)
 • Διαχείριση Δεδομένων (ΥΚ ΕΑΑΤΠ) (6,5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (ΥΚ ΕΑΑΤΠ) (6,5 ECTS)
 • Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία” (ΥΚ ΔΥΣΑ, ΤΕΔΑ, ΕΑΑΤΠ) (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)

 • Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων (ΥΚ ΔΥΣΑ, ΤΕΔΑ) (6,5 ECTS)
 • Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα (ΥΚ ΔΥΣΑ) (6,5 ECTS)
 • Υπολογιστική Νέφους (ΥΚ ΔΥΣΑ) (6,5 ECTS)
 • Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων και Κακόβουλου Λογισμικού (ΥΚ ΤΕΔΑ) (6,5 ECTS)
 • Ασφάλεια Λογισμικού (ΥΚ ΤΕΔΑ) (6,5 ECTS)
 • Αναλυτική Δεδομένων (ΥΚ ΕΑΑΤΠ) (6,5 ECTS)
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης (ΥΚ ΕΑΑΤΠ) (6,5 ECTS)
 • Στατιστικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής (ΥΚ ΕΑΑΤΠ) (6,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα (ΥΚ ΔΥΣΑ, ΤΕΔΑ, ΕΑΑΤΠ) (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΥΚ ΔΥΣΑ, ΤΕΔΑ, ΕΑΑΤΠ) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Συντομογραφίες:

YK: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα