Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε 90. Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ΄ επιλογήν μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής: 

 

Α΄ Εξάμηνο 

 • Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης (6 ECTS)
 • Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Μάθηση (6 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (6 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Αρχιτεκτονικές / Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων (6 ECTS)
 • Θεωρία Πληροφορίας (6 ECTS)
 • Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής (6 ECTS)
 • Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση (6 ECTS)
 • Ανάλυση και Διαχείριση Μεγάλων και Πολυδιάστατων Δεδομένων (6 ECTS)
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (6 ECTS)
 • Εργαστήριο ΨΕΣ (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (6 ECTS)
 • Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση (6 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (6 ECTS)
 • Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες (6 ECTS)
 • Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας (6 ECTS)
 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Επεξεργασία Ήχου (6 ECTS)
 • Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα (6 ECTS)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο (6 ECTS)
 • Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας (Θεωρία και Εργαστήριο) (6 ECTS)
 • Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (6 ECTS)
 • Ανάλυση δεδομένων (6 ECTS)
 • Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Μπεϋζιανη Στατιστική (6 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Αδόμητων Δικτύων (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Μηχανικής Μάθησης (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο