Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τρία (3) μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [τρία (3) κατ’ επιλογή μαθήματα], τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τρία (3) μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου [τρία (3) κατ’ επιλογή μαθήματα] και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Δ΄ εξαμήνου.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική, ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε έξι (6) από τα προσφερόμενα ως κατ’ επιλογή μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ εξάμηνο (30 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου (10 ECTS)
 • “Αρχαία πόλις”: Ιστορικές και φιλολογικές αναγνώσεις (10 ECTS)
 • Ψηφιακές μέθοδοι στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων (10 ECTS)

Β’ εξάμηνο (30 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αρχαιολογία των ελληνικών πόλεων (10 ECTS)
 • Βυζαντινή και Οθωμανική πόλη (10 ECTS)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες και διαδίκτυο (10 ECTS)
 • Σύγχρονες εθνογραφικές προσεγγίσεις της πόλης (10 ECTS)
 • Μνήμη και πόλη Ι (10 ECTS)

Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Όψεις Δημόσιας Ιστορίας στη σύγχρονη πόλη (10 ECTS)
 • Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του πρόσφατου παρελθόντος (10 ECTS)
 • Ψηφιακά μουσεία και εκθέσεις στη σύγχρονη πόλη (10 ECTS)
 • Εικαστικές εγκαταστάσεις και επιτελέσεις στον δημόσιο χώρο της πόλης (10 ECTS)
 • Μνήμη και πόλη ΙΙ (10 ECTS)

Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)

 • Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας - Υποχρεωτική (30 ECTS)

Σύνολο ECTS: 120

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο