Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία – Public Health» είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική, αλλά και στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και σε κατ΄ επιλογής μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνο), καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο προκειμένου να συμπληρώσουν 90 ECTS.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

(Α΄εξάμηνο) Υποχρεωτικά

 • Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος (5 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Προαγωγή Υγείας - Αγωγή Υγείας - Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική (5 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Βιοστατιστική (5 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Επιδημιολογία (3 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας (4 ECTS)
 • Σεμινάρια στη Δημόσια Υγεία (2 ECTS)

(Α΄εξάμηνο) 2 Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Στατιστικές μέθοδοι και εφαρμογή τους στην Επιδημιολογία (3 ECTS)
 • Εφαρμογές στην Επιδημιολογία και Αναλυτική Επιδημιολογία (3 ECTS)
 • Ειδικές Περιπτώσεις στην Επιδημιολογία (3 ECTS)
 • Δίκαιο Υγείας (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β’ εξάμηνο με 2 Ειδικεύσεις κατ’ επιλογήν

Ειδίκευση Ι: Περιβάλλον (όλα τα υποχρεωτικά και 3 επιλογής)

 • Χημεία Περιβάλλοντος και Τοξικολογία (5 ECTS)
 • Μικροβιολογία Περιβάλλοντος (5 ECTS)
 • Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος (3 ECTS)
 • Πρακτική Εργασία I (8 ECTS)

Ειδίκευση ΙI: Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική (όλα τα υποχρεωτικά και 3 επιλογής)

 • Προαγωγή και Αγωγή Υγείας (3 ECTS)
 • Διατροφή και Υγεία (2 ECTS)
 • Παγκόσμια Δημόσια Υγεία (2 ECTS)
 • Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική (3 ECTS)
 • Οργάνωση Συστημάτων Υγείας - Πολιτικές Υγείας (3 ECTS)
 • Πρακτική Εργασία II (8 ECTS)

(Β΄εξάμηνο) 3 Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (3 ECTS)
 • Υγιεινή Τροφίμων (3 ECTS)
 • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις (3 ECTS)
 • Ζωονόσοι/Αναδυόμενα λοιμώδη και Τροπικά νοσήματα (3 ECTS)
 • Οικονομικά της Υγείας (3 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία (3 ECTS)
 • Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική (3 ECTS)
 • Βιοηθική (3 ECTS)
 • Σχεδιασμός μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική πρόταση (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία

 • Εκπόνηση και Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο