Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η διδασκαλία μπορεί να γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 15 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Μ.Δ.Ερ.). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 70 ECTS και η Μ.Δ.Ερ. με συνολικό φόρτο εργασίας 20 ECTS.

Τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή) καθώς και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας (5 ECTS)
 • Αρχές Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής (5 ECTS)
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (6 ECTS)
 • Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων I (6 ECTS)
 • Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (6 ECTS)
 • Κύκλος Σεμιναρίων I (2 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και εφαρμογές (5 ECTS)
 • Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων IΙ (5 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων (5 ECTS)
 • Κύκλος Σεμιναρίων II (2 ECTS)

Ειδίκευση Βιοπληροφορική

 • Βιοπληροφορική Ι (8 ECTS)
 • Γονίδια και γονιδιώματα (5 ECTS)

Ειδίκευση Ιατρική Πληροφορική

 • Ιατρική Πληροφορική Ι (8 ECTS)
 • Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Αρχές Ιατρικής Πρακτικής (5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία (20 ECTS)
 • Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας (4 ECTS)
 • Συνοδές δεξιότητες (2 ECTS)

Ειδίκευση Βιοπληροφορική

 • Βιοπληροφορική ΙΙ (4 ECTS)

Ειδίκευση Ιατρική Πληροφορική

 • Ιατρική Πληροφορική ΙΙ (4 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο