Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία και υποχρεωτικά. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία κατά το Γ' εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και συγγραφής της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

  • Εμβρυολογία - Ανατομία - Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία: Ρινός - Παρραρινίων κοιλοτήτων και προσωπικού κρανίου. Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία αναπνευστικού βλεννογόνου. Διαγνωστικές δυνατότητες στο ανώτερο αναπνευστικό. Απεικόνιση ρινός - ΠΡΚ - προσθίου και μέσου κρανιακού βόθρου - Οφθαλμικού κόγχου - φάρυγγα. (10 ECTS)
  • Παρουσίαση και ανάλυση της συμπτωματολογίας και της σημειολογίας που δυνητικά εμφανίζεται από την περιοχή του ανώτερου αναπνευστικού, την περιοχή του προσώπου και του προσθίου κρανιακού βόθρου. Ειδικότερα: Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Διαταραχές όσφρησης και γεύσης, Άλγος προσώπου και κεφαλής. Αλλοιώσεις εξωτερικής μορφολογίας προσώπου, Ροχαλητό και υπνική άπνοια. Ρινόρροια ΕΝΥ. Μεταστατική νόσος στην περιοχή του προσώπου και του τραχήλου (10 ECTS)
  • Θεωρητική αναφορά σε γενικές και ειδικές χειρουργικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές: Ρινός - Γνάθων - Προσώπου - Οφθαλμικού κόγχου - Προσθίου κρανιακού βόθρου (5 ECTS)
  • Σχεδιασμός κλινικής και βασικής έρευνας. Ποια ερευνητικά ερωτήματα υπάρχουν στις υπό αναφορά ανατομικές περιοχές. Ερωτήματα που αφορούν τις σχετιζόμενες παθήσεις από την σκοπιά του κλινικού γιατρού, του βασικού ερευνητή. Ερωτήματα που αναδύονται καθώς όλο και νεώτερες χειρουργικές τεχνικές και χειρουργικά βοηθήματα προστίθενται στο οπλοστάσιο της αντιμετώπισης. (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

  • Θεωρητική αναφορά σε χειρουργικές τεχνικές και εργαλεία για τις ανωτέρω ανατομικές περιοχές: Ρινός - Γνάθων - Προσώπου - Οφθαλμικού κόγχου - Προσθίου κρανιακού βόθρου. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνεται εκ νέου αναφορά στις χειρουργικές προσπελάσεις με τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους βήματα. Η χρήση των εργαλείων θα επιδεικνύεται και οι φοιτητές θα εξοικειώνονται με τη χρησιμοποίηση τους. Θα υπάρχουν εργαλεία από διαφορετικές εταιρείες και από διαφορετικές χειρουργικές σχολές (10 ECTS)
  • Παρακολούθηση Χειρουργείων είτε μέσω βιντεοταινιών είτε απευθείας μέσω μετάδοσης εικόνας και ήχου από τα χειρουργεία, Εκπαίδευση σε ανατομικά προπλάσματα. Εκπαίδευση σε πτωματικό υλικό στην ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστική. Εξωτερικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές προσώπου και προσθίου κρανιακού βόθρου (10 ECTS)
  • Εργαστήριο αλλεργικών παθήσεων και υπεραντιδραστικότητας βλεννογόνου ανώτερου αναπνευστικού, Εργαστήριο οσφρησιομετρίας, Εργαστήριο ύπνου (5 ECTS)
  • Παιδική ηλικία και προβλήματα ρινός και γναθοπροσωπικής χώρας Επείγοντα προβλήματα (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο