Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120 ECTS. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία, πραγματοποιούνται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών και διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS), έρευνας και αξιολόγησης (30 ECTS), μαθήματα περιορισμένης επιλογής και μαθήματα θεωρητικών βάσεων της εκπαίδευσης (30 ECTS). Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση (30 ECTS) των φοιτητών/τριών δια ζώσης σε ολόκληρο το δίκτυο των Δημόσιων Ελληνικών Σχολείων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/ και σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές/τριες έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν σε ποιο εξάμηνο σπουδών θα παρακολουθήσουν το κάθε ένα από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (EDUG-521, EDUG523 και EDUG-621), έτσι ώστε με τη συμπλήρωση του τρίτου εξαμήνου, να έχουν παρακολουθήσει και τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα.

Σχετικά με τον κύκλο Έρευνα και Αξιολόγηση, οι φοιτητές, στα πρώτα δύο εξάμηνα, θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 20 ECTS, επιλέγοντας το EDUG-610 και ακόμη ένα μάθημα από τα προσφερόμενα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία (EDUG 699) απαλλάσσεται από δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Διάρκεια Σπουδών
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το «Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι 4 εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια 10 εξάμηνα.

Μέθοδος Παράδοσης
Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, μέσω WebEx, και τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» («Special Education») έχει ανά εξάμηνο σπουδών την ακόλουθη διάρθρωση:

Εξάμηνο 1

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 μάθημα – 10 ECTS)
  • EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις (10 ECTS)
   ή EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση (10 ECTS)
   ή EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης (10 ECTS)
 • Μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (1 Μάθημα – 10 ECTS)
  Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
  • EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα (10 ECTS)
  • EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
  • EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
  • EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1 Μάθημα – 10 ECTS)
  Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
  • EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές (10 ECTS)
  • EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο (10 ECTS)
  • EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση (10 ECTS)
  • EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (10 ECTS)
  • EDUG-529 Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (10 ECTS)
  • EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση (10 ECTS)
  • EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού (10 ECTS)
  • EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις (10 ECTS)
  • EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων (10 ECTS)
  • EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές (10 ECTS)
  • EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα (10 ECTS)
  • EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη (10 ECTS)

ECTS Εξαμήνου 30

Εξάμηνο 2

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 μάθημα – 10 ECTS)
  • EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
   ή EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
   ή EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
 • Μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (1 Μάθημα – 10 ECTS)
  Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
  • EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα
  • EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση
  • EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση
  • EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1 Μάθημα – 10 ECTS)
  Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
  • EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
  • EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο
  • EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση
  • EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • EDUG-529 Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση
  • EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού
  • EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις
  • EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων
  • EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές
  • EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα
  • EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη

ECTS Εξαμήνου 30

Εξάμηνο 3

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 μάθημα – 10 ECTS)
  • EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
   ή EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
   ή EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
 • Μαθήματα Θεωρητικών Βάσεων της Εκπαίδευσης (1 Μάθημα – 10 ECTS)
  • EDUG-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
  • EDUG-501 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  • EDUG-502 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  • EDUG-504 Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση
  • EDUG-505 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1 Μάθημα – 10 ECTS)
  • EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
  • EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο
  • EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση
  • EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • EDUG-529 Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση
  • EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού
  • EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις
  • EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων
  • EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές
  • EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα
  • EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη
  • EDUG-699 Μεταπτυχιακή Εργασία

ECTS Εξαμήνου 30

Εξάμηνο 4

 • EDUG 698 Πρακτική Άσκηση 30

ECTS Εξαμήνου 30

Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:

 1. Το «Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο της Πρακτικής Άσκησης», το οποίο πραγματοποιείται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, κατά την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, για τους φοιτητές της αντίστοιχης Περιφέρειας οι οποίοι αρχίζουν την πρακτική τους άσκηση κατά το αντίστοιχο εξάμηνο.
 2. Την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (διάρκειας 200 ωρών) σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολική μονάδα γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ο κάθε φοιτητής ασκείται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (α) «Παρατήρηση» (50 ώρες), (β) «Σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων» (30 ώρες), (γ) «Συμμετοχή στη διδασκαλία» (40 ώρες) και (δ) «Εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση» (80 ώρες).
 3. Τη συμμετοχή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, στα «Ομαδικά Σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη».
 4. Τη συγγραφή και υποβολή εργασίας με τίτλο «Φάκελος (Portfolio) της Πρακτικής Άσκησης»

Κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές ενεργούν πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται λεπτομερώς στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης», όπως εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις οδηγίες του Προσωπικού Συμβούλου Πρακτικής Άσκησης (στελεχών του Προγράμματος με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση), των Ακαδημαϊκών Συμβούλων (Καθηγητών, Λεκτόρων και ΕΔΙΠ με διδακτορική διατριβή του ΤΕΕΑΠΗ) και με την εποπτεία και καθοδήγηση του Επόπτη Καθηγητή-Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο