Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (επιλογή 4 μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο Α’ και Β’) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα (5 ECTS)
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (τέσσερα από τα παρακάτω)

 • Διαχείριση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη (5 ECTS)
 • Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας- Γενική θεώρηση του προβλήματος και τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυσή του (περιλαμβάνονται FACTS, ευέλικτα συστήματα διανομής, μικροδίκτυα ή έξυπνα δίκτυα (microgrids or smart grids) (5 ECTS)
 • Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής (5 ECTS)
 • Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο (5 ECTS)
 • Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέργειας (5 ECTS)
 • Ευφυής (προσαρμοστικός, ασαφής και εξελικτικός) έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων (5 ECTS)
 • Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (5 ECTS)
 • Μάρκετινγκ (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ (5 ECTS)
 • Συστήματα Επικοινωνιών (5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (τέσσερα από τα παρακάτω)

 • Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπίδραση με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους (5 ECTS)
 • Εφαρμογή των ασύρματων δικτύων στην ενέργεια (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων (5 ECTS)
 • Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού (5 ECTS)
 • Συστήματα διαχείρισης πόρων (5 ECTS)
 • Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας (5 ECTS)
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα (5 ECTS)
 • Επιχειρησιακή στρατηγική (5 ECTS)
 • Οργανωσιακή συμπεριφορά (5 ECTS)
 • Ενεργειακή Μετεωρολογία (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο