Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα (90). Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα ή την Αγγλική γλώσσα, στη περίπτωση κατά την οποία στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτούν και ξενόγλωσσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ΄ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β’ και Γ΄ εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Φαρμάκων (5 ECTS)

Πέντε από τα παρακάτω:

 • Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική Χημεία (5 ECTS)
 • Τα Βιομακρομόρια ως Στόχοι Θεραπευτικών Προσεγγίσεων (5 ECTS)
 • Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών-Μοριακή Ιατρική (5 ECTS)
 • Οργανική Χημεία Βιολογικών Διεργασιών (5 ECTS)
 • Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία (5 ECTS)
 • Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων (5 ECTS)
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Βιοδραστικών Μορίων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Ερευνητική Μεθοδολογία (5 ECTS)
 • Χημική Βιολογία (5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Ι (Έναρξη) (15 ECTS)

Ένα από τα παρακάτω:

 • Bασική και Εφαρμοσμένη Ανοσολογία (5 ECTS)
 • Φαρμακολογία (Μηχανισμοί- Στόχοι φαρμακολογικής παρέμβασης) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-ΙΙ (Συνέχιση, ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα