Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

  • Βιοχημική Ανάλυση – Κλινική Βιοχημεία (10 ECTS)
  • Προκεχωρημένη Βιοχημεία (10 ECTS)
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

  • Μοριακή Φαρμακολογία – Ανοσολογία (10 ECTS)
  • Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία – Μοριακή Βιοτεχνολογία (10 ECTS)
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι: Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση ερευνητικής δραστηριότητας). Συγγραφή και Παρουσίαση ΜΔΕ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο