Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος του ΔΙΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ΄ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς την Βιομηχανική/Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση και την Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Προβλέπεται μέρος της διδασκαλίας τάξης του 30% των σεμιναριακών μαθημάτων να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπρόσθετα προβλέπεται μετακίνηση σπουδαστών και διδασκόντων για την παροχή εξειδικευμένης εργαστηριακής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική (8 ECTS)
 • Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (8 ECTS)
 • Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers και Μη-Γραμμική Οπτική (5 ECTS)
 • Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Νανοδιατάξεων (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες οδήγησης, ελέγχου, ανάκτησης και επεξεργασίας σήματος (5 ECTS)
 • Οπτικές Τηλεπικοινωνίες (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά - Αισθητήρες και Μετρολογία (4 ECTS)
 • Υποχρεωτική Συμπλήρωση 16 Π.Μ. από τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής (16 ECTS)
  • Οπτική σχεδίαση - Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας (4 ECTS)
  • Optical Workshop: Υλικά και Κατασκευή Διατάξεων (4 ECTS)
  • Silicon photonics -Photonic integrated circuits (4 ECTS)
  • Machine Vision–Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (3 ECTS)
  • Θερμική Απεικόνιση και Εφαρμογές (3 ECTS)
  • Συμβολομετρία - Ολογραφία - Εφαρμογές (3 ECTS)
  • Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά (3 ECTS)
  • Υγροί κρύσταλλοι – Οθόνες (3 ECTS)
  • Υπερταχέα Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα και Εφαρμογές (3 ECTS)
  • Μικρο/νανοτεχνολογία - Ανάπτυξη Μικροδιατάξεων (3 ECTS)
  • Οπτοηλεκτρονική στην Αγροδιατροφή* (4 ECTS)
  • Οπτοηλεκτρονική και Lasers στην Βιομηχανία* (4 ECTS)
  • Οπτοηλεκτρονική σε Έξυπνες Πόλεις και Μεταφορές* (4 ECTS)
  • Οπτοηλεκτρονική στις Επιστήμες Ζωής* (4 ECTS)
  • Τεχνικοοικονομική ανάλυση / Αγορά τεχνολογίας* (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηριακή Άσκηση (10 ECTS)
 • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

*Σημείωση: Προχωρημένα μαθήματα εξειδικευμένων σεμιναρίων από διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που καλύπτουν σφαιρικά και επίκαιρα το αναφερόμενο γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο