Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να διδάσκεται και στην Αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Α΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  1. Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (European Integration Theories) 6 ECTS
  2. Συγκριτική μελέτη διοικητικών/ πολιτικών συστημάτων στις χώρες της Ε.Ε. (Comparative Study of administrative/ political systems in EU countries) 6 ECTS
  3. Μεθοδολογία και Τεχνικές Κοινωνικών Ερευνών(Methods and Techniques of Social Research) 6 ECTS
  4. Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Political Economy of European Integration) 6 ECTS
  5. Δίκαιο της Ε.Ε. (Θεσμικό− Ουσιαστικό)(EU Law Institutional− Substantive) 6 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  1. Δημόσιες Πολιτικές της Ε.Ε. (Public Policies of the EU) 6 ECTS
  2. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση (International  Relations  and  Political Communication  in  the  European  Public Administration) 6 ECTS
  3. Ηγεσία και Αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση  (Leadership and Decision− making in the European Public Administration) 6 ECTS
  4. Αναπτυξιακή/  Ανθρωπιστική  Πολιτική της ΕΕ (Development and Humanitarian Policy ofthe EU) 6 ECTS
  5. Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική Διαχείριση (European Financial Management) 6 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Γενικό Σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης καθώς και μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέρχεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο