Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (International Business) 6
2. Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing) 6
3. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση (International Financial Management) 6
4. Διεθνής Διοίκηση Λειτουργιών (Global Operations Management) 6
5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6

Μαθήματα Επιλογής:
1. Ανάλυση  Επιχειρησιακών Δεδομένων και Βελτιστοποίηση (Business Analytics and Optimization)
2. Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (European Business)
3. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting)
4. Διεθνής Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (International Entrepreneurship and Innovation)
5. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (International Business Law)


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Διεθνής Επιχειρηματική Στρατηγική (International Business Strategy) 6
2. Διεθνής  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (International Human Resource Management)6
3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) 6
4. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6
5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6

Μαθήματα Επιλογής:  
1. Διεθνής Έρευνα Μάρκετινγκ (International Marketing Research)
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Αναδυόμενες Αγορές (Doing Business in Emerging Markets)  
3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E‐business)
4. Διαπολιτισμική Διοίκηση  και Διεθνής Επιχειρηματική Ηθική (Cross Cultural and Ethical Issues in International Business)
5. Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management)
6. Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ (Export Management and Marketing)  
7. Διεθνής Τραπεζική & Διαχείριση Κινδύνου (International Banking and Risk Management)
8. Διεθνείς  Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις (International Business Negotiations)

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Διπλωματική Εργασία 30

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Π.Μ.Σ. είναι 90.  


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο