Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η ειδίκευση της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση), το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ερευνητών, εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών ειδικών στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, το πεδίο σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διοίκησης φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της διαχείρισης/ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και γενικά τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης.

Η ειδίκευση της «Ειδικής Αγωγής» καλύπτει όλο το πεδίο της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και αποβλέπει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών και στελεχών ειδικών στην πρόγνωση, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, καθώς και στη διδασκαλία, αποκατάσταση και εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσα από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

 

Για την ειδίκευση «Εκπαίδευση Ενηλίκων» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο/η κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει το ένα (1).
Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και περιλαμβάνει: (α) ένα (1) υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και (β) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο/η κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει τα δύο (2).
Το Γ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και περιλαμβάνει: (α) τέσσερα (4) υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα (ΥΕ) από τα οποία ο/η κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει τα τρία (3).
Το Δ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και περιλαμβάνει: (α) ένα (1) υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και (β) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:

Α' εξάμηνο

 • Διδακτική Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών (10 ΕCTS) Υ
 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών στη Διά Βίου Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές (10 ΕCTS) Υ
 • Διά βίου μάθηση και αγορά εργασίας (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Διαλεκτική Συμβουλευτική και Διεπιστημονική συνεργασία (10 ΕCTS) ΥΕ

Β' εξάμηνο

 • Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων: Μικροδιδασκαλίες και εμπειρία πεδίου (10 ΕCTS) Υ
 • Παγκοσμιοποίηση - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εκπαίδευση e-εκπαιδευτών ενηλίκων (Εκπαιδευτές από απόσταση) (10 ΕCTS) ΥΕ

Γ' εξάμηνο

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογική ανάπτυξη των εκπαιδευτ(ικ)ών και των ενήλικων μαθητών (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Ψυχολογία της εργασίας και της Διά Βίου Μάθησης (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Επιστημολογικές και ηθικές προϋποθέσεις της Διά βίου Μάθησης (10 ΕCTS) ΥΕ

Δ' εξάμηνο

 • Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εμπειρία πεδίου (10 ΕCTS) Υ
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ΕCTS) Υ

Σύνολο 120 ECTS

 

Για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

Α) Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο/η κάθε φοιτητής/ τρια επιλέγει το ένα (1).
Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο/η κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει το ένα (1).
Το Γ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και περιλαμβάνει: (α) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο/η κάθε φοιτητής/ τρια επιλέγει το ένα (1) και (β) την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) που πιστώνεται με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το Δ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:

Α' εξάμηνο

 • Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστασης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ (10 ΕCTS) Υ
 • Ψυχοδιαγνωστικά μέσα στην ειδική αγωγή (10 ΕCTS) Υ
 • Εισαγωγή στην Θεραπευτική του αγχώδους/φοβικού παιδιού (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Παιδαγωγική Χρήση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ειδική Αγωγή (10 ΕCTS) ΥΕ

Β' εξάμηνο

 • Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αυτισμό (10 ΕCTS) Υ
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρία και πράξη (10 ΕCTS) Υ
 • Αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά και μάθηση ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης (10 ΕCTS) ΥΕ

Γ' εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) (20 ΕCTS) Υ
 • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στις νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή (10 ΕCTS) ΥΕ
 • Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες (10 ΕCTS) ΥΕ

Δ' εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ΕCTS) Υ

Σύνολο 120 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο