Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, έξι (6) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής, και τη διπλωματική εργασία με ή χωρίς το Έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα έχουν έξι (6) μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία έχει τριάντα (30) μονάδες ECTS όταν δεν επιλέγεται η παρακολούθηση του Έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η διπλωματική εργασία έχει είκοσι (20) μονάδες ECTS όταν επιλέγεται η παρακολούθηση του Έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και το Έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δέκα (10) μονάδες ECTS. Η

διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

A' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Anthropology for a World in Crisis (Aνθρωπολογία για ένα Κόσμο σε Kρίση), Υ (6 ECTS)
 • Humanitarian Logistics (Ανθρωπιστικά Logistics), Υ (6 ECTS)
 • Crisis and Emergency Management (Διαχείριση Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών), Υ (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (ο φοιτητής επιλέγει δύο από τα παρακάτω τέσσερα μαθήματα)

 • Ethnographic field methodologies and digital humanities in times of crisis (Εθνογραφικές μεθοδολογίες πεδίου και ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές σε καιρούς κρίσεων)
 • International Development, Poverty and Sustainability (Διεθνής ανάπτυξη, Φτώχεια και Βιωσιμότητα)
 • Social Transformation and Migration (Koινωνικός Μετασχηματισμός και Μετανάστευση)
 • Project Management under Crisis (Διαχείριση Έργου σε περίοδο Κρίσης) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Humanitarian Decision Making Methods (Μέθοδοι λήψης αποφάσεων στις ανθρωπιστικές δράσεις) (6 ECTS)
 • Humanitarian Law and Ethics (Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Ηθική) (6 ECTS)
 •  Anthropology and Humanitarian Aid Emergency (Ανθρωπολογία και Επείγουσα Κατάσταση Ανθρωπιστικής Βοήθειας) (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • History and Politics of Humanitarian Interventions (18th -21st centuries) (Ιστορία και Πολιτικές των Ανθρωπιστικών Επεμβάσεων (18ος - 21ος αιώνας))
 • Tools and Technology in Humanitarian Logistics and Crisis Management (Eργαλεία και Τεχνολογίες στα Ανθρωπιστικά Logistics και στην Διαχείριση Κρίσεων)
 • Environmental Hazard Management (Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων)
 • Social and Solidarity Economy in times of Crisis (Kοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σε περιόδους Κρίσης)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μαθήματα (οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές: είτε Διπλωματική Εργασία και Έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή Διπλωματική Εργασία) Τύπος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 

- Διπλωματική Εργασία (Dissertation Thesis) (20 ECTS) και Consulting Project (έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών) (10 ECTS)

- Διπλωματική Εργασία (Dissertation Thesis) (ECTS 30)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 30 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο