Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. 

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Α' εξάμηνο

 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management) (7,5 ECTS)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Organisational Behaviour) (7,5 ECTS)
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων και Ανθρώπινων Πόρων (Business and Human Resource Strategy) (7,5 ECTS)
 •  Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Research Methods in Human Resource Management) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' εξάμηνο

 • Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπων (Leading and Managing People) (7,5 ECTS)
 • Αναλυτική στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM Analytics) (7,5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (International Human Resource Management)  (7,5 ECTS)
 • Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα (Employment Relations in the EU and Greece)  (7,5 ECTS)
 • Διοίκηση Απόδοσης και Ανταμοιβής (Performance and Reward Management)  (7,5 ECTS)
 • Απόκτηση και Διοίκηση Ταλέντων (Talent Acquisition and Management)  (7,5 ECTS)
 • Εργατικό Δίκαιο (Labour Law)  (7,5 ECTS)

 

Γ' εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

 

Η ανακατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης και άλλα οργανωτικά θέματα που άπτονται της επιλογής και παράδοσης των μαθημάτων θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο