ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού, κοινά και για τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: α) ένα (1) υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και ένα (1) εκ των δύο μαθημάτων επιλογής (Ε), κοινά και για τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ και β) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα της κατεύθυνσης σπουδών και ένα (1) εκ των δύο μαθημάτων επιλογής (Ε) της κατεύθυνσης σπουδών.

Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κοινά Μαθήματα των Τριών Κατευθύνσεων:

 • Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή (Υ) 6 ECTS
 • Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: θεωρίες, μοντέλα, μέθοδοι, τεχνικές (Υ) 6 ΕCTS
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Υ) 6 ECTS
 • Εκπαίδευση και Αποκατάσταση  Ατόμων με Οπτική Αναπηρία (Υ) 6 ECTS
 • Εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες: σύγχρονες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις (Υ) 6 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κοινά Μαθήματα των Τριών Κατευθύνσεων (επιλογή ενός εκ των δύο παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

 • Συστήματα Πληροφορικής για Μαθητές με Αναπηρία (Υ) 6 ECTS
 • Θεωρητικές και Εφαρμοσμένες Νευροεπιστήμες (Ε) 6 ECTS
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμό (Ε) 6 ECTS

Κατεύθυνση Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Οπτική Αναπηρία (επιλογή ενός εκ των δύο παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

 • Κατασκευή Εκπαιδευτικού Υλικού και Βοηθημάτων για Άτομα με Οπτική Αναπηρία (Υ) (ΕΡΓ) 7 ECTS
 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Γραφής σε Άτομα με Οπτική Αναπηρία (Υ) (ΕΡΓ) 7 ECTS
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων με Οπτική Αναπηρία (Ε) 4 ECTS
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Οπτική Αναπηρία (Ε) 4 ECTS

Κατεύθυνση Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες (επιλογή ενός εκ των δύο  παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

 • Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο (Υ) 7 ECTS
 • Διδασκαλία Δεξιοτήτων Ζωής σε Άτομα με νοητική αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες Υ  (ΕΡΓ) 7 ECTS
 • Αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά και μάθηση ατόμων με νοητική αναπηρία (Ε) 4 ECTS
 • Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες (Ε) 4 ECTS

Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (επιλογή ενός εκ των δύο παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

 • Διδασκαλία ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ) 7 ECTS
 • Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της μάθησης και εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ) 7 ECTS
 • Κριτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε) (ΕΡΓ) 4 ECTS
 • Εφαρμογές διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τη στήριξη μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στην κατάκτηση ακαδημαϊκών στόχων (Ε) (ΕΡΓ) 4 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ) 30 ECTS.

Με πρόταση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων

(Y)= Υποχρεωτικό, (ΕΡΓ)= Εργαστηριακό, (Ε)= Επιλογής

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα