Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 140 ECTS.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μαθήματα (6 υποχρεωτικά και 6 επιλεγόμενα) το κάθε ένα από τα οποία πιστώνεται με 7.5 ECTS, υποχρεωτική πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 500 ωρών σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία η οποία ολοκληρώνεται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα και πιστώνεται με 20 ECTS, καθώς και υποχρεωτική μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία (Διατριβή Μάστερ) η οποία πιστώνεται με 30 ECTS.

Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Όλα τα μαθήματα θα γίνονται στην Κύπρο.

Μέρος του προγράμματος σπουδών (μέχρι 20% ή μέχρι δύο επιλεγόμενα μαθήματα, εξαιρουμένης της Πρακτικής Άσκησης) θα μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (7.5 ECTS το κάθε ένα)

ΣΥΜ601 Δεοντολογία στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

ΣΥΜ602 Εισαγωγή στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

ΣΥΜ605 Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική I

ΣΥΜ650 Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ660 Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας

ΣΥΜ604 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ή αντίστοιχο μάθημα που προσφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα)

ΣΥΜ700 Διατριβή Μάστερ I (15 ECTS)

ΣΥΜ701 Διατριβή Μάστερ II (15 ECTS)

ΣΥΜ789-790 Πρακτική Άσκηση (20 ECTS)

Περιορισμένης Επιλογής (7.5 ECTS το κάθε ένα)

Μαθήματα Παιδαγωγικής (επιλογή 2 μαθημάτων)

ΣΥΜ651 Θεωρία και Πράξη Παιδαγωγικής Επιστήμης

ΣΥΜ652 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Σχολείο

ΣΥΜ653 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ654 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ655 Κοινωνική Παιδαγωγική

ΣΥΜ656 Αναλυτικά Προγράμματα και Μικρο-διδασκαλία

ΣΥΜ657 Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ658 Πολιτικές Κατάρτισης Στελεχών Εκπαίδευσης

ΣΥΜ659 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΣΥΜ609 Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μαθήματα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής (επιλογή 2 μαθημάτων)

ΣΥΜ610 Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ611 Συμβουλευτική Ψυχολογία

ΣΥΜ612 Σύγχρονες Θεωρίες Ανθρώπινης Ανάπτυξης

ΣΥΜ613 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων

ΣΥΜ714 Ψυχολογία της Διδασκαλίας

ΣΥΜ615 Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού

ΣΥΜ606 Μαθησιακές Δυσκολίες

ΣΥΜ607 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κρίσεων στο Σχολείο

ΣΥΜ608 Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Μειονοτήτων

ΣΥΜ603 Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

ΣΥΜ616 Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική ΙΙ

Ελεύθερης Επιλογής (7.5 ECTS το κάθε ένα)
Δύο μεταπτυχιακά μαθήματα (7.5 ECTS το καθένα) από εκείνα που προσφέρονται ευρύτερα από τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και η συγκατάθεση του διδάσκοντος.

ΣΥΝΟΛΟ 140 ΜΟΝΑΔΕΣ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο