Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή τού τίτλου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120).

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο, και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα πιστώνεται [με 15 ECTS] και η μεταπτυχιακή εργασία με 30, αντιστοίχως. Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ειδίκευση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

A' Εξάμηνο

 • Βυζαντινή παλαιογραφία, κωδικολογία, ιστορία του βιβλιακού πολιτισμού, επιγραφική (15 ECTS)
 • Κριτική των βυζαντινών κειμένων και εκδοτική πρακτική (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Η εξέλιξη των ειδών στη βυζαντινή λογοτεχνία (υμνογραφία, αγιολογία, ιστοριογραφία, ποίηση, επιστολογραφία) (15 ECTS)
 • Ζητήματα σχέσης φιλολογίας - λογοτεχνίας με τον βυζαντινό πολιτισμό (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Ρητορική θεωρία στη βυζαντινή λογοτεχνία (15 ECTS)
 • Φαινόμενα και τάσεις στη βυζαντινή λογοτεχνία (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ειδίκευση: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

A' Εξάμηνο

 • Ειδικά θέματα θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας (15 ECTS)
 • Ζητήματα ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ιστορία των ιδεών (15 ECTS)
 • Λογοτεχνικά είδη/λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκδοτική / Έρευνα των πηγών (15 ECTS)
 • Ζητήματα Συγκριτικής Φιλολογίας  (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, πλήρους και μερικής φοίτησης, ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ν. 4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3.

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή άλλη γλώσσα, όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο