Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), και συγκεκριμένα εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών, και τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Πρόληψη και Εμβόλια: Εισαγωγή και Μεθοδολογία (5 ECTS)
 • Εμβόλια: Αρχές (5 ECTS)
 • Πρόληψη Λοιμώξεων: Αρχές (5 ECTS)
 • Λοιμώξεις και Εμβόλια (5 ECTS)
 • Εμβόλια: Πράξη (5 ECTS)
 • Πρόληψη Λοιμώξεων: Πράξη (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Πρόληψη και Εμβόλια σε Ειδικές Ομάδες (5 ECTS)
 • Φυσιολογία και Ανοσολογία Λοιμώξεων και Εμβολίων (5 ECTS)
 • Εμβόλια και Κοινωνία (5 ECTS) 
 • Πρόληψη και Εμβόλια σε Ειδικές Καταστάσεις (5 ECTS)
 • Φαρμακολογία, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα Εμβολίων (5 ECTS)
 • Πρόληψη Λοιμώξεων και Κοινωνία (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται:

α) η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο καθώς και των έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο, (60 ECTS), και

β) η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα, καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος, τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο