Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή συμμετοχή του σε εργαστηριακές ασκήσεις και εξειδικευμένες διαλέξεις κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή συμμετοχή σε πειραματική-εργαστηριακή και βιβλιογραφική έρευνα, και (δ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία (7 ECTS)
 • Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία (2 ECTS)
 • Μοριακή Οργάνωση της Ζωής (7 ECTS)
 • Κυτταρική Οργάνωση της Ζωής (7 ECTS)
 • Πολυκυτταρική Οργάνωση της Ζωής (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Εργαστηριακή Άσκηση Α Εξειδικευμένες διαλέξεις (10 ECTS)
 • Εργαστηριακή Άσκηση Β Εξειδικευμένες διαλέξεις (10 ECTS)
 • Εργαστηριακή Άσκηση Γ Εξειδικευμένες διαλέξεις (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Πειραματική - Εργαστηριακή Έρευνα (15 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Έρευνα (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης και Παρουσίαση (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Οι τίτλοι και το περιεχόμενο μαθημάτων και ασκήσεων μπορούν να εκσυγχρονίζονται και να αναπροσαρμόζονται, καθώς ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα μπορεί να μεταβάλλεται μετά από έγκριση της Ε.Δ.Επ.

Οι εξειδικευμένες διαλέξεις αφορούν σε επιμέρους σύγχρονα θέματα όπως, Ηθικής της Έρευνας, Βιοηθικής, Επιχειρηματικότητας, κ.α. Οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των μελών του προγράμματος.

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και αγγλική (εφόσον παρακολουθούν αλλοδαποί φοιτητές, τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική). Η συγγραφή αναφορών και εργασιών μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο