Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε ενενήντα (90) και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης.

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει:
(α) Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών να συγκεντρώσει συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση 6 υποχρεωτικών μαθημάτων.
(β) Στο γ’ εξάμηνο ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το πρότυπο πρόγραμμα διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

  • Εισαγωγή στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση/μικτή συνδυαστική μάθηση με την αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών - Παιδαγωγικό Πλαίσιο (elearning/Blended Learning Pedagogy) (10 ECTS)
  • Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Δημιουργικότητα με την αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (elearning - Artificial Intelligence & Creativity) (10 ECTS)
  • Παιδαγωγικός Σχεδιασμός Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και την αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

  • Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Παιγνιδοποίησης (Gamifi cation) και Εκτεταμένης Πραγματικότητας (eXtended Reality: AR,VR,MR) στο πεδίο της βιωματικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς (10 ECTS)
  • Παιδαγωγική Αξιοποίηση του 3D Animation στο πεδίο της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (10 ECTS)
  • Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας και Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

  • Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο