Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Περιοχές μαθημάτων

Α. Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων 
Β. Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
Γ. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 
Δ. Πληροφοριακά Συστήματα και αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
Ε. Υπολογιστική και Γνωσιακή Οραση και Ρομποτική 
Ζ. Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων 
Η. Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία 
Θ. Τεχνολογία Πολυμέσων

 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές δραστηριότητες και εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Το πρότυπο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα (18 ECTS)
 • Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά (4 ECTS)
 • Θεματικές Δραστηριότητες (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα (24 ECTS)
 • Θεματικές Δραστηριότητες (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Βιβλιογραφική Ερευνα (15 ECTS)
 • Αποτίμηση Ερευνητικής Κατεύθυνσης και Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Παρατίθεται Κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος καθώς και κατάλογος των θεματικών δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

 

Προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Μαθήματα - Περιοχές

 • Εργαστηριακή Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Εργαλεία Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού - A (6 ECTS)
 • Αρχιτεκτονική Παράλληλων Υπολογιστών - Α, Γ (6 ECTS)
 • Προγραμματισμός Πολυπύρηνων Αρχιτεκτονικών - Α, Γ (6 ECTS)
 • Θέματα Θεωρίας Πληροφοριών - Β (6 ECTS)
 • Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα και Νοημοσύνη στο Διαδίκτυο - Β (6 ECTS)
 • Αρχιτεκτονική Μεταγωγέων Πακέτων - Α, Β (6 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα σε Ασύρματα Δίκτυα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα - Β, Γ (6 ECTS)
 • Προχωρημένα θέματα Ανάπτυξης Γλωσσών Προγραμματισμού - Ζ, Δ (6 ECTS)
 • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων - Β, Θ  (6 ECTS)
 • Συστήματα Λογισμικού και Τεχνολογίες για εφαρμογές Μεγάλου Ογκου Δεδομένων - Γ, Δ (6 ECTS)
 • Τύποι και Γλώσσες Προγραμματισμού - Ζ, Γ, Δ (6 ECTS)
 • Διαδραστικά Γραφικά Υπολογιστών - Ε, Δ, Θ (6 ECTS)
 • Ασφαλή Συστήματα - Β, Γ (6 ECTS)
 • Τεχνολογίες και Συστήματα για το Διαδίκτυο - Β, Γ, Δ (6 ECTS)
 • Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό - Δ (6 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων - Δ (6 ECTS)
 • Συστήματα Διαχείρισης Διεργασιών - Η, Δ, Θ (6 ECTS)
 • Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική - Δ, Θ (6 ECTS)
 • Συμπόρευση Ανθρώπου – Υπολογιστή - Η, Δ, Θ (6 ECTS)
 • Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων - Β, Ε, Θ (6 ECTS)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου - Β, Θ (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης - Ε, Ζ (6 ECTS)
 • Εργαστήριο Ρομποτικής Πλοήγησης - Ε (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση - Ε, Η, Ζ, Δ (6 ECTS)
 • Επεξεργασία Φωνής - Β, Θ (6 ECTS)
 • Θέματα Σχεδίασης Αλγορίθμων - Ζ (6 ECTS)
 • Αλγόριθμοι Γράφων - Ζ (6 ECTS)
 • Κατανεμημένος Υπολογισμός - Ζ, Γ (6 ECTS)
 • Νευρωνικά Δίκτυα και Μάθηση Ιεραρχικών Αναπαραστάσεων - Ζ (6 ECTS)
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων του Εγκεφάλου - Β, Η (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Κλιμακώσιμων Συστημάτων Αποθήκευσης - Γ (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπηρεσιών - Δ (6 ECTS)
 • Ψηφιακή Οικονομία - Δ (6 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Ανάλυσης Επιδόσεων Συστημάτων και Δικτύων - Β, Ζ (6 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Υπολογιστικής Όρασης - Ε (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Υπολογιστικής Αντίληψης και Δράσης Ρομποτικών Συστημάτων - Ε (6 ECTS)

 

Θεματικές δραστηριότητες

 • Σεμιναριακά Μαθήματα (Προαιρετικά) (3 ECTS)
 • Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά (Υποχρεωτικά) (4 ECTS)
 • Σεμινάριο διεξαγωγής έρευνας (Προαιρετικό) (3 ECTS)
 • Άσκηση και Απόκτηση Θεματικής Εμπειρίας (Προαιρετικά) (4 X 3 ECTS)
 • Εποπτευόμενη Μελέτη και Αναφορά (Προαιρετικά) (3 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Έρευνα (Υποχρεωτικά) (15 ECTS)
 • Αποτίμηση Ερευνητικής Κατεύθυνσης και Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου (Υποχρεωτικά) (15 ECTS)
 • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας (Υποχρεωτικά) (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο